Novada domes vadība un speciālisti apkalpo apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta

AKTUĀLI

Aicinām izvērtēt nepieciešamību pakalpojumus saņemt klātienē.

Pakalpojumu saņemšanai personas iesniegumus var iesniegt:

- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu,

- nosūtot tos uz iestāžu e-pastu,

- izmantojot portālu Latvija.lv,

- atstājot iesniegumus iestādes ierīkotā, tam īpaši paredzētā kastē.

 

Būvvalde
Vadītāja

Novada galvenā arhitekte

Nansija Tamane, 65476822
buvvalde@dnd.lv
BūvinženiereAnna Šmakova, 65476820,
mob. 26314017,
buvvalde@dnd.lv
Arhitektūras tehniķeOlga Ivanova, 65476836,
mob. 26603596
Īpašuma nodaļa
Īpašuma nodaļas vadītājaIlze Ondzule, 65476739,
mob. 26357842, ilze.ondzule@dnd.lv
Nekustamā īpašuma speciālistsKornēlija Gailīte,65476827,
mob. 29412676,
kornelija.gailite@dnd.lv
Speciāliste mājokļu jautājumosSigita Smane, 65422281,
sigita.smane@dnd.lv
Vecākā zemes lietu speciālisteIna Simanoviča, 65422232,
ina.simanovica@dnd.lv
Sociālais dienests
Vadītāja65476823, 26641869
Vadība
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja 1. vietnieks
Izpilddirektore
Izpilddirektores 1. vietniece
Izpilddirektores vietnieks
Lietvedības sekretāre
Arvīds Kucins, 65476811
Aivars Rasčevskis, 29140852
Vanda Kezika, 29474900
Ināra Natarova, 29434311
Aleksandrs Aizbalts, 29441320
65422238
Dzimtsarakstu nodaļa 65476743
Izglītības pārvalde
Izglītības pārvaldes vadītāja65476830
Bērnu tiesību aizsardzības speciālists65476880
Finanšu pārvalde
Finanšu pārvaldes vadītāja65476838
Budžeta nodaļas vadītājs65476825
Galvenā grāmatvede65476818
Nodokļu ekonomists65476745
Attīstības pārvalde
Komercdarbības atbalsta jautājumi65422284
Attīstības plānošanas,
ES projektu ieviešanas jautājumi
65476831

65476882

Kultūras pārvalde29191840
Komunālās saimniecības nodaļa65422235
Juridiskā nodaļa65422233
Sporta nodaļa25442507
Dabas resursu nodaļa26520687
Iepirkumu nodaļa65422214
Iekšējā audita daļa65476881
Protokolu daļa65422234
Personāla daļa65476834
Vispārējā daļa65476813
Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa65476738
Informācijas tehnoloģiju nodaļa65476740

 

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus