Novada domes sēde

Pagastu un pilsētu ziņas

31. maijā plkst. 13:00 Daugavpils novada domē notiks Daugavpils novada domes sēde. Rīkojums

Degradētā ēka Randenē atgriežas ekonomiskajā apritē