Novada domē noritēja starptautisks seminārs par senioru dzīves uzlabošanu

AKTUĀLI

Daugavpils novada domē noritēja Eiroreģiona “Ezeru zeme” organizētais starptautiskais seminārs par pusmūža un veco cilvēku dzīves uzlabošanas veidiem. Seminārs tika organizēts projekta “NVO par pusmūža un veco cilvēku labāku dzīvi Baltijas jūras reģiona valstīs” ietvaros, ko finansē Ziemeļu valstu padome sadarbībā ar projektā iesaistītajiem partneriem no piecām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Somijas.

Projekts paredz dažādas aktivitātes, lai veicinātu pusmūža un veco cilvēku iekļaušanu sabiedrības procesos – mūžizglītībā, nodarbinātībā, veselības veicināšanā un kopienu aktivitātēs. Seminārā partnervalstis dalījās savā pieredzē un labajā praksē. Par Daugavpils novada pašvaldības pieredzi senioru aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā klātesošajiem pastāstīja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. Kā norādīja V.Kezika, seniori ir pašvaldības aktīvākā sabiedrības daļa, būtiskākais, ko šobrīd vēlas seniori, ir,  lai valsts maksātu viņiem pensiju un pašvaldība nodrošinātu apstākļus sociāli aktīvai un kvalitatīvai dzīvei.

Jāatzīmē, ka pēc diskusijas Daugavpils novada domē, semināra dalībnieki tālāk devās iepazīt “Latviešu māju” un Latgales Centrālo bibliotēku, savukārt 12. oktobrī seminārs turpināsies Baltkrievijas Republikā, Glibokojā.

VID bezmaksas semināri par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros