Novada audžuģimenes viesojās pie Valsts prezidenta

AKTUĀLI

Novembra sākumā Rīgas pilī tika organizēts pasākums, kas veltīts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un to atbalstītājiem. Uz šo pasākumu Valsts prezidents Raimonds Vējonis un prezidenta kundze Iveta Vējone ielūdza Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu, Līksnas bāriņtiesas priekšsēdētāju Valdi Miltiņu un trīs Daugavpils novada audžuģimenes: Marijas Pupiņas, Aijas Sarkanes un Olgas Aleksandrovas ģimenes. Pasākumā izskanēja silti apsveikuma vārdi Valsts svētkos un pateicības vārdi par to darbu, ko veic ģimenes, audzinot, skolojot un dāvinot sirds siltumu bērniem.

Medumos apskatāma Latvijas naudas zīmju privātkolekcijas izstāde