Notiks starptautisks konkurss „Naujene WIND 2024”

AKTUĀLI

22.-23. februārī Daugavpils Universitātē norisināsies VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2024”, ko rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu spēlesjauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un attīstību, popularizēt Augšdaugavas novada, Naujenes pagasta kultūrvides aktivitātes un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Konkursā piedalās mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas tiek sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās: blokflautas spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežragu spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonijas spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle.

Konkursa dalībnieki dalās trīs vecuma grupās – 1. klašu audzēkņi, 2.- 4. klašu audzēkņi un 5.- 7. klašu audzēkņi. Konkursa dalībniekiem jāatskaņo no galvas divi dažāda rakstura skaņdarbi. Vērtējot audzēkņus, žūrija ņem vērā skaņas un intonācijas kvalitāti, skaņdarba izpildījuma tehnisko precizitāti un māksliniecisko izpildījumu.

Diplomi un Atzinības raksti tiek piešķirti pēc žūrijas locekļu vērtējuma vidējās balles katrā vecuma grupā un katrā instrumentu spēles apakšgrupā.

Dalībniekiem tiek piešķirti trīs pakāpju diplomi un atzinības raksti par piedalīšanos. Pēc žūrijas lēmuma katrā vecuma grupā var tikt piešķirts diploms „Grand Prix”. Konkursā drīkst piedalīties arī iepriekšējā konkursa “Grand Prix” laureāti, bet viņi nevar pretendēt uz “Grand Prix” balvas saņemšanu.

Žūrijai ir tiesības piešķirt specbalvu par veiksmīgu audzēkņa sniegumu un Atzinības rakstu koncertmeistaram.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz līdz 12. februārim, sūtot tos uz Naujenes Mūzikas un mākslas skolas e-pastu: naujene_wind@inbox.lv.

Aicinām uz latgaliešu sarunām Līksnā