Notiks sanāksme par iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” tarifu projektu

AKTUĀLI

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 27. aprīlī plkst.11.00 sadzīves atkritumu poligona „Cinīši” administrācijas ēkā, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” pilnvaroto pārstāvi, kas skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 26.aprīlim (kontaktpersona Ināra Teibe, t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Nīcgalē