Notiks sabiedriskā apspriešana

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Vaboles pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: „Saieta nams”, Vabole 2018. gada 25. jūlijā plkst. 11.00

Nozāģēšanai paredzētas 7 tūjas pie Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja ēkas „Muzejs”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.

Lūgums Vaboles ciema iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2018. gada 24.jūlijam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Vaboles pagasta pārvaldē. Tālrunis 65475781.

Līksnā notiks latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”