Notiks sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par koku-4 bērzu un 6 apšu ciršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 007 0477 ar nosaukumu “Dinaburga-viduslaiku pils”(skat. foto attēlu).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 2.10.2017 līdz 23.10.2017.

Lūgums Vecpils ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērzu un apšu ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā zvanīt telefoniski pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Aicina uz Forumu par sociālo uzņēmumu un tradicionālā biznesa sadarbību