Notiks kultūrvēsturiska konference “Dižo latgaliešu devums Latvijai”

AKTUĀLI

VKKF “Latvijas Valsts mežu atbalstītās Latgales kultūras programmas 2017” ietvaros tika atbalstīts Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) projekts: “Kultūrvēsturiskā konference “Dižo latgaliešu devums Latvijai” Daugavpils reģiona kultūras un izglītības iestāžu darbiniekiem”.

Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, svarīgi ir apzināt un popularizēt Daugavpils pilsētas un reģiona novadnieku ieguldījumu Latgales un Latvijas valsts ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā, izglītības un kultūras attīstībā, tāpēc arī šogad LCB plāno veicināt reģiona sabiedrības tālākizglītības iespējas novadpētniecības jomā.

Konference “Dižo latgaliešu devums Latvijai” notiks šī gada 30. novembrī. Tās laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties četrās seminārnodarbībās, kuras vadīs Latgalē, Latvijā pazīstami un kompetenti speciālisti.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedras docents, filoloģijas doktors Valentīns Lukaševičs vadīs nodarbību par Pabērzu dzimtas lomu Latvijas kultūrā un politikā. Pabērzu dzimta ir devusi nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu izglītības līmeņa veicināšanā, literārās domas attīstīšanā un Latgales sociālekonomiskās attīstības sekmēšanā.

Latgaliešu literāts, tulks, filoloģijas maģistrs Ivars Magazeinis sniegs saturīgu informāciju par tādiem pazīstamiem daugavpiliešiem Latgales latviešu kongresā kā mediķi, politiķi, izglītības un preses darbinieci Apoloniju Lavrinoviču (1886-1967), literātu, politiķi un preses darbinieku Jezupu Kindzuļi (1883–1941), juristu, politiķi un sabiedrisko darbinieku Puovulu Laizānu (1888–1933). Seminārnodarbības dalībniekiem būs iespēja vērtēt minēto personu kopīgās un atšķirīgās vērtības, idejas un darbības tendences Latgales attīstības veicināšanā.

Latgales pētniecības institūta vadītāja, vēstures doktora Henriha Soma seminārnodarbībā klātesošie uzzinās vēl nezināmus faktus par 1917. gada notikumiem Daugavpilī, “brīvību pavasari” un tā ievērojamākajiem darbiniekiem.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra galvenā krājuma glabātāja, pedagoģijas un vēstures maģistre Zane Melāne, apkopojot vēstures avotu liecības, seminārnodarbībā stāstīs par Daugavpilī pazīstamās zinātnieces, izglītības darbinieces, politiķes un literātes Valērijas Seiles (1891–1970) devumu Latgales attīstībā.

Informāciju sagatavoja: LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Inese Vaivare tālr.: 65426422 e-pasts: inese.vaivare@lcb.lv

 

Keramiķa Edvīna Vinceviča darbu izstāde