Notiks konkursa “Saimnieks 2019” noslēguma pasākums

AKTUĀLI

25. oktobrī plkst. 18.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” tiks godināti konkursa “Saimnieks 2019” uzvarētāji. Konkurss tika organizēts ar mērķi ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicināt novada sakoptību un pateikties sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā.

Konkursantus varēja pieteikt sešās nominācijās. Konkursa gaitā izvērtēti 21 konkursam pieteiktie dalībnieki, to vidū zemnieku un piemājas saimniecības, amatnieki, biedrības, kā arī uzņēmumi. Vērtēšanas komisija lēma piešķirt Daugavpils novada domes Pateicības un balvas 6 uzvarētājiem un diviem – specbalvu ieguvējiem, kas konkursa gaitā saņēma īpaši augstu vērtēšanas komisijas novērtējumu.

Konkursa laureāti tiks apbalvoti sekojošās nominācijās: “Sakoptākā privātmāja un dārzs”, “Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”, “Rosīgākais uzņēmums”, “Aktīvākais tūrisma uzņēmums”, Aktīvākā nevalstiskā organizācija”, “Radošākais amatnieks”, savukārt specbalvas tiks pasniegtas nominācijā “Radošākais amatnieks” un “Aktīvākā nevalstiskā organizācija”. Konkursantus sveiks Daugavpils novada domes priekšsēdētājs un konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Arvīds Kucins, kā arī vērtēšanas komisijas pārstāvji.

Deputāti atbalsta projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalsta saņemšanai