Notiks informatīvie semināri par sabiedriskā labuma projektu pieteikumu sagatavošanu

AKTUĀLI

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludināja projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai” ar kopīgo  pieejamo finansējumu – 384 933.28 EUR .

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 10. septembra līdz 10. oktobrim. vairāk informācijas par pieteikumiem, to sagatavošanu, atbalstāmām aktivitātēm varēs saņemt semināros:

3. septembrī Bebrenes vecās dzirnavas plkst. 10:00

4. septembrī Višķu mūzikas un mākslas skolas aktu zāle plkst. 10:00

5. septembrī Demenes kultūras nams plkst. 10:00

Aicinām pieteikties uz semināriem līdz 30. augustam rakstot uz e-pastu: inga.krekele@gmail.com vai zvanot 29184640

Semināru darba kārtība pielikumā: Seminaru_darba_kartiba

Biedrība “ Silenes stariņi” realizēja projektu “Meklējot zaļo PET!”