Notika Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “KOPĀ” izvērtēšanas aktivitāte “PĀRDOMU SPĀRNOS”

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu centrā no 27. līdz 28. janvārim tika aizvādītas apmācības “Pārdomu spārnos”, kurā pulcējās 16 aktīvākie jaunieši un organizatoriskās grupas dalībnieki no Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastiem, kuri visbiežāk tika iesaistīti Kalkūnes jauniešu attīstības centra organizētā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” aktivitātēs.

Ar apmācībām “Pārdomu spārnos” tika noslēgts 8 mēnešus ilgstošs Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “KOPĀ”, kura galvenais mērķis bija izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes. Divu dienu laikā visas ieplānotas aktivitātes bija virzītas uz to, lai kopā ar jauniešiem varētu izvērtēt un izanalizēt visas projekta ietvaros novādītas aktivitātes, saprast to devumu dalībniekiem un sabiedrībai. Analīze veikta, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, refleksijas, jauniešiem tika dota iespēja radoši izpausties, izmantojot dažādus digitālos rīkus, mākslas tehnikas, vizualizācijas metodes, kas palīdzēja pilnvērtīgi un plašāk izvērtēt projektu un saprast, kādu rezultātu kopumā sanāca sasniegt. Kopā ar jauniešiem apmācību laikā tika izvērtēta projekta gaita un devums, tika analizēta projekta mērķis un uzdevumi, tā priekšrocības, nepilnības, lai organizatoriem būtu priekšstats par padarīto darbu, kas noderēs turpmāko ideju realizācijai un aktivitāšu plānošanai.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Sagatavoja: Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

Lielākie gada pasākumi novadā