Notiek zemes gabala “Mežogas” ģeoloģiskā izpēte

AKTUĀLI

Daugavpils novada Biķernieku pagasta zemes gabalā “Mežogas” noris ģeoloģiskā izpēte, kas ļaus prognozēt Latgales reģiona zemes dzīļu resursus, kuri līdz šim ir vāji izpētīti. Darbības ir vērstas uz ģeotermālās enerģijas resursu apzināšanu un to turpmākās izmantošanas iespēju izpēti. Darbs notiek sadarbībā ar pasaules vadošajām kompānijām un speciālistiem, kas izmanto jaunākas tehnoloģijas, nodrošinot racionālu un vidi saudzējošu resursu izpēti un ieguvi. Zemes dzīļu resursu izmantošana veicina reģiona sociālo un ekonomisku attīstību.

Uzņēmums, kas veic darbības, ir saņēmis ISO sertifikātu (Sertifikātā NR. LVRIG118218B), kas apliecina vides standartu ISO 14001:2015 ievērošanu, izmantojot visas pieejamās videi draudzīgas un efektīvas darbības metodes un tehnoloģijas.

Zemes dzīļu izpētei izmantos tikai pagaidu infrastruktūru un pārvietojamās iekārtas, kuras pēc tam tiks demontētas un auglīgais zemes slānis tiks atgriezts tā sākotnējā stāvoklī.

Foto: www.geoekorisinajumi.lv

DAUGAVPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS