Notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

AKTUĀLI

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 30. septembra līdz 28. oktobrim. Publiskās apspriešanas laikā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar dokumenta izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” 11. oktobrī organizēs divas tiešsaistes sanāksmes, iepazīstinot klātesošos ar dokumentu un tā būtiskākajiem risinājumiem, kā arī nodrošinot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Informācija par pieslēgšanās iespējām sapulcēm un programmas 1. redakcijas dokumenti no 30. septembra būs pieejami elektroniski pašvaldību tīmekļa vietnēs. Dokumenti būs pieejami arī Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1 (1. stāva foajē) un pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29. kabinetā), Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Ilūkstes pilsētā un Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Noskaidroti jauniešu talantu konkursa “Zibsnis” uzvarētāji