Notekūdeņu attīrīšana ir svarīga arī laukos

AKTUĀLI

Beidzamajos gados vides saglabāšanas jautājums ir viens no svarīgākajiem ne tikai Latvijas likumdošanas dienaskārtībā, bet tiek risināts pasaules mērogā. Jau pirms dažiem gadiem nopietni uzmanība pievērsta tieši notekūdeņu attīrīšanai, ir izstrādāta likumdošana, kas paredz risināt šo problēmu. 

Uzlabojoties cilvēku dzīves līmenim, radusies nepieciešamība aizdomāties arī par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu. Ciemu un pilsētu robežās iedzīvotāji var pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet laukos lielākoties tiek veidotas krājtvertnes, kurās nonāk gan mājsaimniecības kanalizācija, gan lietusūdens. Taču jebkura krājtvertne ar laiku piepildās. Kārtīgs saimnieks parūpēsies par to, lai šie notekūdeņi nenonāktu apkārtējā vidē, tāpēc viens no risinājumiem ir to regulāri izsūknēt, izmantojot specializētu firmu pakalpojumus, taču pastāv iespēja arī veidot lokālu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu.

Līksnas pagastā jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas uzņēmums SIA “Rubiki”, kura galvenie darbības virzieni ir plastmasas tvertņu ražošana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sūkņu stacijas, kā arī pontonu un laivu piestātņu ražošana un uzstādīšana. Uzņēmumā ražota produkcija palīdz saglabāt drošu un veselīgu vidi, rūpējoties par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Pašlaik uzņēmums piedāvā jaunu produkciju, kas paredzēta tieši notekūdeņu attīrīšanai. Šī sistēma ir paredzēta lietošanai privātmājām, kafejnīcām un viesu mājām.

“Notekūdeņu attīrīšana laukos un ārpus pilsētām ir diezgan liela problēma, pārsvarā tiek izmantotas sausās tualetes vai nosēdakas - krājtvertnes, tāpēc mēs piedāvājam notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kas palīdz sakārtot vidi, un protams, to pieprasa arī likumdošana,” stāsta uzņēmuma projektu vadītājs Edgars Audzers.

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu var iemontēt jau esošajos dzelzsbetona grodos, ja vien to diametrs nav mazāks par pusotru metru. “Līdz ar to tā nebūs kā krājtvertne vai nosēdaka, bet būs attīrīšanas iekārta ar kvalitatīvu attīrītā ūdens pakāpi, jo visi komponenti tiek izmantoti tādi paši kā pilnkorpusa bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās. Šo sistēmu var uzstādīt sarežģītās gruntīs ar lieliem gruntsūdeņiem vai arī smagās augsnēs, mālos, akmeņainās augsnēs, līdz ar to tas ļauj atvieglot darbu.”

Ja saimniecībā jau ir izveidota krājtvertne, tad samontēt tajā šādu attīrīšanas iekārtu var dienas laikā. Vispirms tiek iemontēta starpsiena, tad notiek aerācijas un aeratoru montāža. Nākamā seko aerlifta montāža atmirušo dūņu pārsūknēšanai denatrifikācijas zonā. Tad tiek montēts nostādinātājs. Iekārtas darbināšanai jānodrošina arī elektrības padeve.

“Attīrīšanas iekārtās notekūdeņi vispirms nonāk pirmajā kamerā denatrifikācijas zonā, tālāk pārplūst uz aktīvo daļu, kur notiek aerācija un baktērijas ar skābekļa palīdzību pārstrādā notekūdeņus. Pēdējā ir nostādinātājzona, kur nostājas jau tīrais attīrītais ūdens un nonāk izplūdē  filtrācijas zonā vai notekgrāvī,” stāsta Edgars Audzers.

Uzstādot šādu iekārtu savā mājsaimniecībā, tās īpašnieks parūpēsies ne tikai par paša ērtībām, bet arī par tīru un drošu apkārtējo vidi.

Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Višķu pagastā