Noteikts termiņš dārzu un parku bioloģisko atkritumu dedzināšanai novada pilsētās un vasarnīcās

AKTUĀLI

28. marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu noteikt laika posmu no 1. līdz 15. aprīlim, kad pieļaujama dārzu un parku bioloģisko atkritumu dedzināšana Ilūkstē, Subatē un novadā esošajās vasarnīcu teritorijās, tostarp dārzkopības biedrībās.

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 31 (“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā”) 24. punkta 24.3. apakšpunktu, novada teritorijā ir pieļaujama koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana, taču pilsētu un vasarnīcu teritorijās sadedzināšana var notikt tikai pašvaldības noteiktajā divu nedēļu laika posmā pavasarī un rudenī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi.

Dedzināšana ir pieļaujama, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus, nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai.

Šēderes pagasts aicina darbā labiekārtošanas strādnieku