Noteikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji

AKTUĀLI

Sekojot ikgadējai tradīcijai, Daugavpils novada domes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa organizēja Ziemassvētku atklātņu konkursu, šogad iesaistot šajā mākslinieciskajā procesā Medumu internātpamatkolas audzēķnus.

Skolēniem šogad tika piedāvātas četras tēmas – “Ziemassvētki baznīcā”, “Ziemassvētki mežā”, “Ziemassvētku nakts” un “Ziemassvētku zvaigzne”. Pēc konkursa nolikuma konkursantiem tika dots uzdevums veidot vizuālās mākslas darbus jebkurā tehnikā – tas varēja būt zīmējums, gleznojums, grafika vai cits.

Komisija izvērtēja 16 audzēkņu iesniegtos darbus, sniedzot savu atzīmi par darba atbilstību tēmai un nolikuma prasībām, kā arī izpildījuma kvalitātei un oriģinalitātei. Par Ziemassvētku apsveikumu autoriem tika izvēlēti trīs no tiem. Rezultātā priekšroka tika dota internātpamatskolas 6. klases audzēknei Veronikai Jerošonokai un darbam “Ziemassvētki katrā mājā”, 5. klases skolniekam Artjomam Porado ar darbu “Ziemassvētki ir visur” un 9. klases skolniecei Irēnai Zavadskai ar darbu “Ziemassvētki mežā”. Konkursa žūrijas simpātiju balvu ieguva Snežana Gribute no 9. klases ar darbiņu “Brīnums aiz loga”.

Irēnas Zavadskas darbiņš tiks izmantots Ziemassvētku atklātņu veidošanai sūtīšanai pa pastu, Veronikas Jerošonokas zīmējums būs apskatāms pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, kā arī sociālajos tīklos, savukārt Artjoma Porado “Ziemassvētki ir visur” priecēs izdevuma “Daugavpils novada vēstis” lasītājus. Snežanas Gributes “Brīnums aiz loga” priecēs Daugavpils novada domes apmeklētāju acis un tiks izvietots uz stenda 1. stāva foajē.

Jau šo ceturtdien viesosimies pie konkursantiem un konkursa laureātiem, lai suminātu tos ar Pateicībām un saldām dāvanām.

Visiem bērniem pateicamies par oriģināliem un rūpīgiem darbiem, skolotājām Viktorijai Celminskai un Natālijai Kuvšinovai – par profesionalitāti un palīdzību. Īpašs paldies Medumu internātpamatskolas direktorei Gaļinai Piščuļonokai par atsaucību un palīdzību konkursa norisē.

FOTOGALERIJA

Noslēdzās novada atklātā individuālā kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē