Noslēgusies ceļa “Grāviņi – Vecie Tokari” pārbūve Višķu pagastā

AKTUĀLI

Ekspluatācijā nodots ceļš “Grāviņi – Vecie Tokari” Višķu pagastā, kura pārbūve ilga no pagājušā gada jūnija līdz šī gada maijam. Darbus veica ceļu būves firma “Binders”. Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve iesākusies jau labu laiku pirms šīs būvniecības sezonas, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu ar mērķi uzlabot publiskās ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot apdzīvotību. Dotā ceļa pārbūvei kopā ar projektēšanas darbiem tika piešķirts finansējums 317, 665 eiro apmērā.

Kā bilda būvdarbu vadītāja vietnieks Verners Jonāts, ceļa pārbūves laikā bija arī tehnoloģiskais ziemas pārtraukums, jo lietainā vasara stipri paildzināja caurteku būvniecību, līdz ar ko ievilkās arī ceļa seguma un šķembu slāņu uzklāšana. Šosezon tika veikta jau tikai caurteku apdare un pēdējie sakopšanas darbi, kuri netika paspēti gaisa temperatūras svārstību dēļ pērnā gada decembrī. Kopumā izpildītājs ar paveiktajiem darbiem ir apmierināts un pauž cerību, ka dotais ceļš kalpos pagastam un tā iedzīvotājiem vēl ilgu laiku.

Pagasts minētā ceļa pārbūvi gaidīja ilgi, arī pirms šī projekta tika startēts citos. Tagad, kad projekts ir noslēdzies, var droši apgalvot, ka ceļš kalpos gan pagasta, gan uzņēmējdarbības vajadzībām.

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms stāsta, ka tieši šis ceļš tika izvēlēts pārbūvei, jo gar to atrodas pagasta lielāko zemnieku saimniecības, kā arī gateris, kas pieder vienam no pagasta lielākajiem un spēcīgākajiem uzņēmējiem. “Šis ceļš bija ļoti nepieciešams, jo praktiski katru pavasari, izvedot kokmateriālus, tas tika stipri bojāts, arī pagastam iepriekš bija lielas problēmas gan ar skolēnu pārvadājumiem, kas tika veikti konkrēti šajā ceļa posmā, gan ar koksnes izvešanu. Savukārt zemnieku saimniecībām šis ceļš ir svarīgs, jo tas tiek izmantots traktortehnikas izbraukšanai un lopu izvešanai. Šis ceļš ir viens no lielākajiem pagastā un ļoti noslogots. Uzskatu, ka ieguvēji no šī projekta būs gan zemnieki, gan pagasts”, tā J. Proms.

Projekts “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un tā ietvaros pārbūvēti ceļi un ceļu posmi vairākos novada pagastos. Kā pastāstīja novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova, lai apgūtu 4 miljonus 400 eiro lielo finansējumu, kas tika paredzēts šajā programmā,  ceļu pārbūves projekti tika iesniegti četros etapos. Patreiz būvniecības stadijā atrodas vēl septiņi pašvaldības ceļi Salienā, Līksnā, Medumos, Kalkūnē, Nīcgalē, Skrudalienā un Naujenē. Līdz ar šo ceļu pārbūves pabeigšanu, tiks apgūts viss tam paredzētais finansējums.

Kopējais pārbūvēto ceļu garums novadā uz projekta beigām sastādīs 44, 5 kilometrus.

FOTOGALERIJA

Naujenes bibliotēka aicina uz darbnīcu