Noslēgts trīspusējs līgums par sadarbību sociālajā jomā

AKTUĀLI

No 17. līdz 20. septembrim Augšdaugavas novadā un Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Daugavpils filiālē viesojās pārstāvji no Sociālās pašpalīdzības biedrības lokālās darbības grupas Cehanovā (Polija). Vizītes mērķis bija atskatoties uz līdzšinējo sadarbību, plānot kopīgas iniciatīvas sociālajā jomā, kas tiks realizētas Cehanovas reģionā, Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā.

Pirmdien, 18.septembrī delegācija ar valdes priekšsēdētaju Andžeju Dlugolencki priekšgalā tikās ar Augšdaugavas novada izpilddirektoru Pēteri Dzalbi, ka arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) Daugavpils filiāles direktori Valentīnu Rumjancevu, studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāju BSA Agritu Lujāni un BSA profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” direktori Helēnu Ozoliņu, bet 19.septembrī partneri parakstīja trīspusēju sadarbības līgumu.

Nākotnē plānots veidot kopīgus projektus tādas jomās kā nodarbinātība un bezdarbnieku aktivizēšana, bērnu un jauniešu nometņu organizēšana, vietējo produktu virzīšana, uzņēmēju sadarbības veicināšana, pieredzes apmaiņa, atkarību profilakse.

Biedrības un BSA pārstāvji Augšdaugavas novadā apmeklēja Kalupes krīzes centru, Nīcgales grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas, Sociālā atbalsta un aprūpes centru "Avots" un Skrindu dzimtas muzeju. Poļu viesi atzina, ka apmeklētas iestādēs liecina par augstu sociālo darbinieku atbildību, kompetenci un profesionalitāti. Baltijas Starptautiskās akadēmijas delegācija bija pozitīvi pārsteigta – ik katrā sociālās aprūpes iestādē satiekot savus absolventus.

Jaunākās tehnoloģijas – mūsdienu lauksaimniecības nozares ikdiena