Jaunākās tehnoloģijas – mūsdienu lauksaimniecības nozares ikdiena

AKTUĀLI

Mēs jau zinām, ka Augšdaugavas novada pusē raksturīgi ir ģimenes uzņēmumi un saimniecības. Tāda ir arī zemnieku saimniecība “Ciemiņi” Dvietes pagastā. Tās pamatā ir četri brāļi – Ilmārs, Jānis, Andis un Andris. Jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas, nemitīga attīstība ir šīs saimniecības otrais vārds.

Ilmārs Kriškijāns, Z/S “Ciemiņi” saimnieks, ar lauksaimniecību nodarbojas jau 16 gadus. Agrāk saimniecība specializējās piensaimniecībā, dārzeņu audzēšanā un tirdzniecībā, kolhoza laikos celtajās kūtīs atradās govju novietne un dārzeņu pagrabi. Šodien saimniecība ir pamatīgi mainījusies – pašlaik tajā atrodas divas govju novietnes, kurās mitinās 140 govis un 150 teles, katrā novietnē ir mūsdienīgs slaukšanas robots. Z/S “Ciemiņi” nodarbojas ar graudkopību un kravu pārvadājumiem, kā arī ir attīstījusi piensaimniecību, bet pie tā neapstājas.

Ceļš līdz šodienas panākumiem nav bijis vienkāršs. Pamatīgi ieguldījumi gan no saviem līdzekļiem, gan kredīti, gan Eiropas fondu atbalsts ļāva iegādāties jaunu traktortehniku, veikt renovācijas darbus vecajās kūtīs, ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas – slaukšanas robotus. Ilmārs stāsta par tehnoloģijām: “Protams, ka labāks variants ir robots! Mūsu fermā pirmais darbinieks ienāk septiņos rītā un mājās dodas ap četriem vai pieciem pēcpusdienā, normāls darba laiks cilvēkam, vairs neatradīsi nevienu, kurš nāktu uz fermu četros rītā. Arī govis tiek slauktas visu diennakti, cilvēki lieki tās netraucē. Līdz ar to ir palielinājies izslauktā piena daudzums - šogad jau ceram uz 12 tonnām gadā no vienas govs.”

Ilmārs saimniecībā ir atbildīgs par visu, kā jau saimniekam pienākas. Andis pārzina visu par graudu nozari, izstāstīs, uz kura lauka kādi minerālmēsli ir jākaisa, iepazīstinās ar tehnoloģijām, kas tiek pielietotas šajā nozarē. Jānis ir galvenais pārvadājumu nozarē – dosies tuvākos un tālākos braucienos, veiks remontu traktoram vai smagajai mašīnai, ja tas ir nepieciešams. Savukārt Andris, kā jau vidusskolnieks, palīdz darbos, cik vien var, bet plāno savu nākotni saistīt arī ar lauksaimniecību. Tad jau redzēsim, kur dzīves ceļš viņu aizvedīs! Pašlaik arī puišu tēvs Edgars palīdz darbiem iet uz priekšu – viņš ir veterinārārsts govju fermā. Puiši neiztiek arī bez palīgiem, ir gan strādnieki fermā, gan traktortehnikas operatori, gan puiši, kas brauc ar fūrēm. Jāpiemin, ka visi darbinieki ir vietējie - dvietieši. Liels atbalsts ir arī Ilmāra ģimene – sieva Aija, meita Elza, dēli Ernests un Edvards, kā arī mamma Iveta.

Tuvākais projekts, ko Z/S Ciemiņi vēlas īstenot, ir paplašināt lopkopību – Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projektu, kurā saimniecība tiks papildināta ar 200 govīm. Saimnieks plāno izbūvēt vēl vienu govju kūti un atsevišķu jaunu kūti teļiem, nodrošinot labāku dzīvnieku labturības līmeni, uzlabojot ventilācijas un mikroklimata kvalitāti kūtīs, protams, bez robotiem neiztikt. Ilmārs stāsta, ka kādreiz arī vēlētos paplašināt kravu pārvadājumu nozari.

Kā jau zināms, daba ir neparedzama, līdz ar to, arī lauksaimniecības nozare. Šogad Z/S “Ciemiņu” lauki applūda palos, bet Ilmārs par to nebēdā: “Mēs pārsējām kādus 150 hektārus ziemāju, jo viss bija zem ūdens. Tas plūdu mitrums zemē reizēm kaut ko palīdz, reizēm tieši pretēji. Tāds nu tas lauksaimniecības bizness ir! Mums ir jāpielāgojas, nebūs katru gadu viss ideāli. Vienu gadu būs grūtāk, citu gadu būs labāk!”

Kriškijānu ģimene ir arī liels palīgs Dvietes pagastā – ne tikai radot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, bet arī palīdz pagastam ar ceļu labošanu un tīrīšanu. Ja visi traktori nebūs devušies druvā, palīdzēs arī kaimiņam uzart lauku vai izvest kādu bluķi no meža.

Zemnieku saimniecība “Ciemiņi” ir nominēta Augšdaugavas novada pašvaldības konkursam “Saimnieks 2023” kategorijā “Gada lauksaimnieks”.

Teksts, foto: Māra Multiņa

Rudens kross Ilūkstē