Noslēdzies Eiropas solidaritātes korpusa projekts “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt”

AKTUĀLI

No 2023. gada 16. jūnija līdz 2023. gada 31. oktobrim Naujenes un Biķernieku pagasta jaunieši īstenoja Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt”.  Projekts ilga 5 mēnešus un kopumā tika sarīkotas 15 aktivitātes, kuras apmeklēja 286 jaunieši un bērni no Naujenes un Biķernieku pagastiem.  

Projekta "Uzlabo sevi un vidi sev apkārt" galvenā ideja bija rīkot Naujenes un Biķernieku pagastā saliedēšanās aktivitātes un pasākumus ar mērķi pilnveidot sevi un savas prasmes, kā arī iegūt jaunās zināšanas un kompetences. Projekta galvenais mērķis balstījās uz to, lai uzlabotu sevi un vidi sev apkārt. Projekta ietvaros tika organizētas aktivitātes un pasākumi Naujenes un Biķernieku pagasta jauniešiem. Tika uzlabotas un izveidotas jaunas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietas Naujenes un Biķernieku pagastā, kuras turpmāk varēs izmantot pagasta iedzīvotāji un viesi.

Pateicoties īstenotajām projekta aktivitātēm, Naujenes un Biķernieku pagasta jaunieši un bērni iepazinās un sadarbojas sava starpā, kā arī nostiprināja jau esošu komunikāciju. Projekta aktivitāšu īstenošana iedeva jauniešiem un bērniem iespēju pilnveidot savas kompetences, iegūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot jau esošās. Projekts "Uzlabo sevi un vidi sev apkārt" paradīja bērniem, jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem piemēru, kā no atkārtoti lietojama materiāla var izveidot brīva laika pavadīšanas vietu, kur varēs izbaudīt laiku kopā ar ģimeni, draugiem un vienkārši atpūsties.

Projekta īstenošana aktīvi iesākas jūnijā sākumā. 20.  un 22. jūnijā Naujenes pagastā, Jauniešu pulcēšanas vietā norisinājās pirmās aktivitātes. Aktivitāšu laikā tika apspriestas vides piesārņojuma un atkritumu otrreizējās pārstrādes problēmas. Jauniešiem un bērniem bija piedāvāts radošais darbs, kura laikā tika izveidoti plakāti par tēmu "Tava zaļāka domāšana". Praktiskajā daļā jaunieši un bērni izstrādāja darba drošības noteikums, sagatavoja teritoriju un izveidoja āra mēbeles koka paletēm.

4. un 5.jūlijā Naujenes pagastā pie Jauniešu pulcēšanas vietas atkal satikās jaunieši un bērni no Naujenes un Biķernieku pagastiem. Aktivitāšu laikā tika apspriests, kādā veidā var atkārtoti lietot videi nekaitīgu materiālu. Pēc pārrunām jauniešiem un bērniem bija piedāvāts pašiem izveidot bērnu rotaļu laukumu no riepām. Gandrīz visas riepas tika savāktas un atvestas no nelegālām izgāztuvēm, līdz ar to aktivitāšu laikā jaunieši un bērni ne tikai uzlaboja vidi sev apkārt, bet arī iztīrīja un uzkopa dabu, kā arī izveidoja smuku bērnu rotaļu laukumu.

12. un 15. jūlijā Naujenes un Biķernieku pagasta jaunieši pulcējas Biķernieku pagastā pie pagasta Gulbju dīķa. Aktivitātes bija sadalītas praktiskajā un teorētiskajā daļā. Teorētiskajā daļā jaunieši un bērni kopā ar VUGD speciālistu pārrunāja noteikumus par uzvedību ūdens atpūtas zonā un izstrādāja drošības kartības noteikumus. Praktiskajā daļā, kopā ar jauniešiem sagatavojam teritoriju pludmales izveidei, iztīrījām krastu pie dīķa no krūmiem un nezālēm, izveidojām laukumu  pludmalei un izlīdzinājām smiltis. No koka paletēm jaunieši un bērni uztaisīja soliņus, kurus turpmāk varēs izmantot pagasta iedzīvotāji un viesi.

18. un 19. augustā turpinājās aktivitātes Biķernieku pagastā pie pagasta Gulbju dīķa. Jaunieši un bērni ķērās pie laipas izveidošanas. Teorētiskajā daļā jaunieši un bērni kopā ar būvniecības speciālistiem pārrunāja noteikumus strādājot, ar instrumentiem, veidojot laipu. Pēc pārrunām jauniešiem un bērniem tika piedāvāts izstrādāt darba kārtības un darba drošības noteikumus, strādājot ūdens tuvumā ar būvniecības materiāliem. Praktiskajā daļā, kopā ar jauniešiem un bērniem sagatavojām teritoriju un ķērāmies pie darba! Laipas izveidošanai tika atvesti koka dēļi un koka baļķi, kā arī veci gulšņi no dzelzceļa, kuri tika izmantoti otrreizēji kā pamāti. Rezultātā mums sanāca ļoti smuka un liela laipa.

7., 12., 13., un 14. septembrī jaunieši un bērni ķērās pie pēdējiem labiekārtošanas darbiem  Naujenes un Biķernieku pagastā. 7. un 12. septembrī pie Naujenes jauniešu pulcēšanas vietas jaunieši un bērni turpināja labiekārtošanas darbus, pabeidza bērnu rotaļu laukuma izveidošanu un veica jauniešu attīstības centra ēkas fasādes krāsošanu. 13. un 14. septembrī jaunieši un bērni pabeidza labiekārtošanas darbus Biķernieku pagastā pie pagasta Gulbju dīķa. Jaunieši un bērni izveidoja zīmes ar norādēm, ko nedrīkst darīt atpūtas zonā un izvietoja tās pie dīķa krasta. Lai bērniem būtu jautrāk pavadīt laiku ūdens tuvumā, jaunieši uztaisīja smuku, dekoratīvu Minjonu un mārīti no atkārtoti lietojama materiāla.

4.oktobrī projekta ietvaros Naujenes un Biķernieku pagasta jaunatnes lietu speciālistes Olga Pankova un Aiga Soldatjonoka viesojās Naujenes un Biķernieku pamatskolās, lai dalītos pieredzē par projekta aktivitātēm. Tikšanās laikā Naujenes un Biķernieku pamatskolas audzēkņi noklausījās prezentāciju par projekta “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” īstenošanu un to rezultātiem, apsprieda un izvērtēja panākumus un ieguvumus.  Kopā ar jaunatnes lietu speciālisti Aigu Soldatjonoku audzēkņi runāja un diskutēja par “Zaļu domāšanu”, vides piesārņojumu un atkritumu otrreizējo pārstrādi. Pasākuma noslēgumā skolēniem tika piedāvāta viktorīna “Vides piesārņojums”, kurā bērni varēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu sadalīšanas laiku, šķirošanu un otrreizējo pārstrādi.

27.oktobrī, Biķernieku kultūras namā tika aizvadīts projekta noslēguma pasākums. Noslēgumā pasākumā kopā pulcējas 44 jaunieši un bērni no Naujenes un Biķernieku pagastiem, lai kopā izvērtētu projekta īstenošanas sasniegtus rezultātus. Pasākuma laikā tika godināti un apbalvoti jaunieši un bērni, kuri piedalījās Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” realizēšanā. Jauniešiem tika piedāvāts pārrunāt par zaļo domāšanu un piedalīties viktorīnā par vides piesārņojumu. Pasākumā noslēgumā visus gaidīja burvīgs koncerts no mūzikas skolas YAMAHA grupas “Rock laboratory project” un garšīgs cienasts.

Katras projekta aktivitātes noslēgumā tika izspēlētas interesantas un līdzvērtīgas saliedēšanas aktivitātes, savstarpējas komunikācijas un sadarbības izveidošanai. Paši jaunieši un bērni ļoti gandarīti par paveikto darbu. Aktivitāšu laika bērni un jaunieši ne tikai pilnveidoja savas prasmes un iemaņas, bet arī sadarbojās, komunicēja, radoši izpaudās un ielādējās ar pozitīvām emocijām.

Eiropas solidaritātes korpusa projekts “Uzlabo sevi un vidi sevi apkārt” bija pirmais lielais projekts Naujenes un Biķernieku pagasta jauniešiem. Līdz ar ko gan projekta darba grupa, gan projekta dalībnieki ieguva lielu un vērtīgu pieredzi projekta rakstīšanā, realizēšanā un vadīšanā.

Naujenes un Biķernieku pagasta jaunieši, bērni un projekta “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” darba grupa izsaka milzīgu pateicību ikkatram, kas mūs atbalstīja un iedeva iespēju īstenot mūsu projektu. Mīļš paldies Naujenes un  Biķernieku pagasta jauniešiem un bērniem, par iesaistīšanos Eiropas Solidaritātes korpusa projektā “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” un par iniciatīvu un ieguldījumu jaunās brīva laika pavadīšanas vietas izveidošanu. Jūs esat labākie!!! Jaunās brīva laika pavadīšanas vietas jau aktīvi apmeklē pagasta iedzīvotāji un viesi.

Solidaritātes projekts “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros, programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

“Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora(-u) uzskatus un viedokli, un neobligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai [valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras)] viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Valsts svētku pasākums Naujenes pamatskolā