Noslēdzies Eiropas solidaritātes korpusa projekts “KOPĀ”

AKTUĀLI

No 2022. gada 13. jūnija līdz 2023. gada 12. februārim Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunieši īstenoja Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Kopā”.  Projekts ilga 8 mēnešus un tā aktivitātēs piedalījās 105 dalībnieki no Augšdaugavas novada - Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastiem.  Būtiski atzīmēt, ka no 105 dalībniekiem, kas piedalījās projektā – 90 bija jaunieši, bet 15 dalībnieki bija vietējās sabiedrības locekļi, kas arī iesaistījās projekta aktivitātēs.

Projekta galvenais mērķis bija izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes. Projekta galvenā ideja balstījās uz sadarbības veicināšanu starp Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešiem. Pateicoties īstenotajām projekta aktivitātēm, jauniešiem no trīs pagastiem bija iespēja iepazīties vienam ar otru, sadarboties piedaloties projekta aktivitātēs, kopā mācīties un apgūt jaunas prasmes, kas kopsummā palīdzēja izveidot labu un stipru sadarbību jauniešu starpā, kas ir ļoti būtiski, jo Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastu jaunieši no pagaišā gada sākuma pārstāv Kalkūnes jauniešu attīstības centru.

Projekta aizraujošais aktivitāšu posms sākās 2022. gada jūlijā ar četru dienu neformālās saliedēšanās apmācībām "Kopā garšīgāk", kurās piedalījās 27 jaunieši no Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastiem. Apmācību laikā, projekta dalībniekiem tika īstenotas dažāda veida aktivitātes, pateicoties kurām, jaunieši ne tikai uzzināja daudz jauna un iemācījās, bet arī iepazina viens otru no cita skatu punkta. Apmācībām noslēdzoties tika izveidots labs pamats, īstenojot projekta nākošās aktivitātes, jo jaunieši kļuva daudz saliedētāki un atvērtāki viens otram. Augusta un septembra mēnesī projekta ietvaros jaunieši piedalījās pārgājienu ciklā "Zaļā ekspedīcija", kas sastāvēja no trīs pārgājieniem Sventes, Kalkūnes un Medumu pagastos. Katrs pārgājiens sniedza iespēju ne tikai turpināt saliedēšanās procesu, bet arī veicināja veselīga dzīvesveida pamatprincipus, kā arī sniedza iespēju izpētīt un iepazīstināt citu pagastu jauniešus ar savu pagastu.  Pārgājienu ciklam noslēdzoties jaunieši un iepriekš minēto trīs pagastu iedzīvotāji varēja piedalīties trīs interesantās un izzinošā kvesta spēlēs "Ar saknēm …", kuras tika organizētas Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastos ar domu, sniegt iespēju projekta dalībniekiem iepazīt savu un tuvuma esošos pagastus no cita skatu punkta.  Nākošā aktivitāte, kura notika projekta ietvaros sniedza iespēju iepazīties ar Eiropas brīvprātīgā darba un studiju iespējam citā valstī. Pateicoties šai aktivitātei – Tikšanās ar Eiropas brīvprātīgajiem aktivitātē "Es un Eiropa" – jaunieši iepazina arī Eiropas brīvprātīgos un apmaiņu studentus, kā arī pilnveidoja savas zināšanas par Beļģijas, Slovākijas un Ukrainas valstu kultūru. Lietderīgi, bija tas, ka jaunieši pilnveidoja arī savas angļu valodas zināšanas un prasmes, jo tikšanās notika angļu valodā. Novembra mēnesī jaunieši piedalījās trīs foto nodarbībās “Fokuss”, kuru laikā ne tikai jaunieši spēja pilnveidot savas digitālās prasmes, bet arī izpausties radoši piedaloties četros fotokonkursos “Mirklis, “Mana Latvija”, “Ikdiena” un “Portrets”, kuru ietvaros labāko fotogrāfiju autori balstoties uz sabiedrības balsojumu Kalkūnes jauniešu attīstības sociālajos tīklos ieguva vērtīgas balvas. Decembra mēnesi jauniešiem bija iespēja ne tikai turpināt saliedēšanos sava starpā, bet arī iepazīties ar jauniešiem no Medumu speciālās pamatskolas aktivitātē “Mūsu kopīgie Ziemassvētki”.  Aktivitātes laikā, Kalkūnes attīstības centra jaunieši un specialās skolas jaunieši kopīgi iesaistījās Ziemassvētku meistarklasēs un iepazina viens otru radot brīnišķīgu un draudzīgu  Ziemassvētku atmosfēru, kas palīdzēja kļūt tuvākiem un sniegt līdzvērtīgas iespējas iesaistīties projektā visiem jauniešiem. Balstoties uz jauniešu izvērtējumu aktivitāte “Mūsu kopīgie Ziemassvētki”, bija viena no svarīgākajām un atmiņā paliekošākajām aktivitātēm visa projekta ietvaros.  2023. gadam sakoties projekta darba grupa aktīvi strādāja pie pēdējās projekta aktivitātes – apmācības “Pārdomu spārnos”, kura norisinājās Kalkūnes jauniešu attīstības centrā janvāra beigās. Aktivitātes mērķis bija – izvērtēt katru projekta aktivitāti un visu projektu kopumā. Apmācību laikā jaunieši gremdējās atmiņās par notikušo, izvērtēja cik lielā mērā bija izdevies sasniegt projekta mērķī un uzdevumus, sniedza savu viedokli par projektu kopumā, kā arī pilnveidoja savs digitālas, mācīšanās un izvērtēšanas prasmes. Jaunieši izvērtēja katrs savu mācīšanās procesu visa projekta ietvaros un sadarbība ar projekta darba grupu apzinājās, cik vērtīgs bija šis projekts katram no viņiem kopumā.

            Projekta laikā īstenojot visas šīs dažādas aktivitātes Kalkūnes jauniešu attīstības centra jauniešiem tika sniegta  iespēja neformālā veidā pilnveidot savas kompetences un gūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot jau esošās, iepazīties ar citu pagastu jauniešiem un gūt jaunus draugus, ka arī lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Eiropas solidaritātes korpusa projekts “Kopā” bija pirmais lielais projekts Kalkūnes jauniešu attīstības centra jauniešiem, kas piedalījās projekta īstenošanā. Līdz ar ko darba grupai, kas sastāvēja no jauniešiem un jaunatnes lietu speciālistiem – Jeļena Maslova, Viktorija Ivanova, Jūlija Magrina, Andrejs Rucko un Natālija Polovaja – šis projekts sniedza ļoti vērtīgu pieredzi projektu rakstīšanā, īstenošanā un vadīšanā. Jau sākot no projekta idejas darba grupa daudz laika pavadīja pie projekta izstrādes un dažādu organizatorisku procesu veikšanas, kas kopumā ļāva katram darba grupas loceklim pastāvīgi mācīties, apgūt jaunas prasmes, pilnveidot savas zināšanas, kā arī izvērtēt savu mācīšanās procesu.  

Kalkūnes jauniešu attīstības centrs un projekta “KOPĀ” darba grupa izsaka lielu pateicību katrai organizācijai, kas mūs atbalstīja un , protams,  katram projekta dalībniekam, kas tajā iesaistījās – bez Jums šis projekts nebūtu izdevies tāds, kāds viņš ir tagad. Paldies par Jūsu iniciatīvu, degsmi, un iesaistīšanos Eiropas solidaritātes korpusa projektā “KOPĀ”.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Natālija Polovaja

Meteņi Bebrenē