Noslēdzies 45. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “Lidice”

AKTUĀLI

Šogad notika jau 45. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “Lidice”. Šis projekts veidots, lai pieminētu bērnus, kuri gājuši bojā Čehijas ciema - Lidices iznīcināšanas gaitā 1942.gadā un citu karu radītajos konfliktos.

Konkursā piedalījās bērni no 83 valstīm. Bērni un jaunatne no Latvijas jau daudzus gadus ir ļoti aktīvi un sekmīgi konkursa dalībnieki. Konkursa 45. gadskārtas žūrija ir apbalvojusi 43 latviešu bērnus. Apbalvoto bērnu vidū ir arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Anastasija Frolova un Polina Zujeva, kas skolotājas Ilonas Abdulajevas vadībā darināja divus jaukus darbus par ceļojuma tēmu.

28. septembrī meitenes mēroja ceļu uz Rīgu, kur piedalījās Rīgas domē Čehijas Republikas vēstniecības rīkotajā apbalvošanas pasākumā.

Pasākuma noslēgumā Čehijas Republikas vēstniecība bija sagatavojusi cienastu bērniem un deva iespēju noskatīties čehu pasaku filmu, kuru vienlaikus tulkoja latviski. Pasākums bija ļoti jauks un sirsnīgs, pēc kā bērni guva pozitīvas emocijas un vēlmi arī turpmāk piedalīties Lidices konkursā.

Sveicam Anastasiju, Polinu un viņu skolotāju Ilonu Abdulajevu un novēlam panākumus arī turpmāk!

 

Špoģu zaļā tirgus sezonas noslēgums