Noskaidroti uzvarētāji skolēnu Skatuves runas konkursā

AKTUĀLI

Katru gadu, veicinot pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties Skatuves runas konkursā. Pēc dažu gadu pārtraukuma Augšdaugavas novada izglītības iestāžu Skatuves runas konkursa 1. kārta notika klātienē – 8. martā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”. Skolēni tikās klātienē, lai uzstātos, klausītos, ieklausītos, paceļotu pa daudzveidīgās latviešu un pasaules literatūras mantojuma pasauli, lai izpaustu sevi skatuves runas kultūrā un arī aktiermeistarībā.

Konkursa 1. kārtai tika iesūtīti 32 pieteikumi no 13 novada izglītības iestādēm, tomēr klātienē konkursā piedalījās 26 dalībnieki. Dalībnieki kopā ar skolotājiem bija izvēlējušies tematiski daudzveidīgus un aizraujošus gan klasiķu, gan mūsdienu autoru dzejoļus un prozas darbus par mūsdienās aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, tradīcijas.

Katra dalībnieka priekšnesumu vērtēja kompetenta ekspertu komisija: režisore, Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” direktore, teātra trupas “Trešais variants” vadītāja Inta Uškāne, Daugavpils Teātra aktrise, skatuves runas pedagoģe Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Inese Ivulāne-Mežale, Daugavpils Teātra aktieris, režisors Māris Korsiets.  

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu Skatuves runas konkurss noritēja divās daļās, katrā no tām piedalījās 13 dalībnieki. Pēc katras daļas beigām eksperti izteica savu vērtējumu, sniedza ieteikumus, kā arī pasniedza simpātijas balvas. Ielūgumus divām personām uz Daugavpils Teātra izrādi “Spreideits” saņēma Adrians Pupiņš no Naujenes pamatskolas, uz izrādi “Dzīve uz ledusskapja durvīm” ielūgumu saņēma Madara Aleksejeva no Špoģu vidusskolas un Mareks Bērziņš no Vaboles vidusskolas tika pie ielūguma divām personām uz izrādi “Tumšie brieži”. Savukārt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēns Vairis Celpanovs saņēma Daiņa Īvāna grāmatu “Spītā pacelties. Vienības nams laikos un nelaikos”.  

Eksperti pateicās visiem skolotājiem un skolēniem, norādīja, ka ar interesi klausījās dalībnieku sniegumu, jo katrs bija gatavojies un centies, katrs bija ar savu “odziņu”, daži izcēlās ar īpašu atraktivitāti vai skaistu valodu. Tomēr tika norādīts arī uz nepilnībām, kurām turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība un tās jānovērš, lai dalībnieku sniegums būtu vēl labāks. Konkursa ietvaros, atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem, profesionāli tika novērtēts katra dalībnieka priekšnesums un skatuves runas iemaņas.

Saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu tika piešķirti:

  • astoņi I pakāpes diplomiAnnijai Pupiņai (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Līgai Bukšai (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Artjomam Jakovickim (skol. Anna Karpečenkova, Ināra Parfjonova) no Lāču pamatskolas, Katarinai Vaikulei (skol. Inese Locika) un Adrianam Pupiņam (skol. Alita Kokina) no Naujenes pamatskolas, Marekam Bērziņam un Esterei Skrupskai (skol. Kristīne Kucina) no Vaboles vidusskolas, Jeļenai Goršentovai (skol. Marija Romanovska, Tatjana Kavševiča) no Zemgales vidusskolas;
  • sešpadsmit II pakāpes diplomiAdrianam Ragelam, Vairim Celpanovam un Dinai Jūlijai Juhnevičai (skol. Ilona Vasiļjeva)no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Aļonai Bogdanovai (skol. Oļesja Aleksejeva, Ludmila Ziļa) un Valerijai Rudņevai (skol. Oļesja Aleksejeva, Nadežda Petroviča) no Biķernieku pamatskolas, Emīlijai Valpēterei (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Martai Sičevai (skol. Ināra Dronga), Gustavam Valpēteram (skol. Sandra Davne) un Samantai Dzenei (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Artjomam Karpečenkovam (skol. Jūlija Semjonova, Olga Dmitrijeva) no Lāču pamatskolas, Laimai Anančonokai (skol. Antoņina Redkova)no Salienas vidusskolas, Olgai Petkunei (skol. Vita Skvorcova)no Sventes vidusskolas, Karīnai Manturovai (skol. Guna Pētersone), Evelīnai Dimperei (skol. Valentīna Ivanova) un Madarai Aleksejevai (skol. Aloīda Suveizda) no Špoģu vidusskolas, Ksenijai Ivanovai (skol. Svetlana Parfjonova) no Zemgales vidusskolas;
  • viens III pakāpes diplomsSofijai Sidorovai (skol. Larisa Safronova, Alīna Ciunele) no Zemgales vidusskolas.
  • viena pateicība par piedalīšanosBeatrisei Petrovai (skol. Ilona Kravčenoka) no Randenes pamatskolas

Konkursa dalībnieki saņēma diplomus un nelielas piemiņas balvas. Savukārt valsts “Skatuves runas” 2. kārtā – video konkursā Augšdaugavas novadu pārstāvēs visi pirmās pakāpes diplomu ieguvušie dalībnieki. Lai izdodas!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu sagatavošanu un izglītības iestādēm par atbalstu skolēnu dalībai konkursā!

Šo konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Teksts: Inese Zuģicka, Izglītības pārvaldes metodiķe
Foto: D. Bitiņš

Lielās Talkas ietvaros notiks latvāņu apkarošanas talkas