Noritēja informatīvais seminārs Augšdaugavas novada uzņēmējiem

AKTUĀLI

Lai Augšdaugavas novada uzņēmējus informētu par aktualitātēm un šobrīd pieejamajiem atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības jomā, Augšdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija 24. augustā organizēja informatīvu semināru. Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis uzrunāja klātesošos un novēlēja rast iespēju saglabāt un attīstīt savu biznesu šajos sarežģītajos apstākļos.

Seminārā piedalījās un izsmeļošu skaidrojumu par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem sniedza Attīstības un finanšu institūcijas ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” vadītāja Sarmīte Teivāne, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs un Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis sniedza plašu informāciju par uzņēmējiem pieejamiem biznesa atbalsta instrumentiem Latgales reģionā. Savukārt par iespējām pieteikties LEADER finansējumam uzņēmējdarbības attīstībai Augšdaugavas novadā un veiksmīgi šajā programmā jau īstenotajiem projektiem vēstīja Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča klātesošajiem sniedza informāciju par šobrīd uzsākto Augšdaugavas novada Teritorijas plānojuma izstrādi un šī dokumenta nozīmi uzņēmējdarbības plānošanā. Uzņēmēji tika aicināti aktīvi iesaistīties minētā dokumenta izstrādē.

Paldies visiem semināra dalībniekiem!

Iveta Megne
Vecākais komercdarbības speciālists
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
65422284
iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv

Darbu noslēgums Subates vecajos ebreju kapos