Darbu noslēgums Subates vecajos ebreju kapos

AKTUĀLI

Subates mazpilsētas vecie ebreju kapi ir vēsturiski nozīmīgs objekts. Daudzviet Latvijā ir šādi apbedījumi, tomēr ne visi tie ir sakopti un atjaunoti. Subates kapsēta 2021. gadā tika apjozta ar skaistu akmens žogu.

Jau otro gadu pēc kārtas kapsētā rosījās jauniešu nometne no Vācijas ar vadītāju - mācītāju Klausu Peteru Reksu. Dalībnieki kopā ar Subates jauniešiem kopa kapus, uzcēla no zemes, tīrīja un nostiprināja kapu pieminekļus. Tika izvietoti soliņi. Atbalstu šiem darbiem sniedza Subates ebreju pēcteči, Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde. Daniels Rubaņenko aktīvi pārstāv Subates ebreju pēctečus un darbojas atbalsta sniegšanā, ir organizējis izpētes darbu, kura rezultātā tapa izstāde par Subates ebreju dzīvi.

9. augustā pie vecajiem ebreju kapiem notika svinīgs noslēguma pasākums, kas tika kupli apmeklēts. Jaunieši dalījās ar saviem iespaidiem, domām, izjūtam par padarīto. Viņi sajūt, ka veic nozīmīgu un svētīgu darbu. Tas nostiprina jauniešu un arī valstu savstarpējo draudzību, tiek smelta pieredze. Pateicības, uzmundrinājuma  un cieņas apliecinājuma vārdus izteica viesi - Izraēlas un Vācijas vēstniecību, Ārlietu ministrijas, Rīgas un Daugavpils ebreju kopienu, Rubaņenko ģimenes pārstāvji, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības vadības pārstāvji.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja arī holokausta upuru piemiņas kapavietas, tika aizdegtas svecītes un skaitītas lūgšanas.

Subates KN vad. Gunta Okmane

Aicina pieteikties semināriem uzņēmējdarbības veicināšanas jomā