Nomas tiesību izsole Skolas ielā 13A-3, Nīcgalē, Nīcgales pagastā

Pagastu un pilsētu ziņas

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseSkolas iela 13A-3, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamā telpas daļa
Kadastra numurs4476 900 0107
Ēku kadastra apzīmējumi un nedzīvojamās telpas platība, m2Nedzīvojamās telpas kadastra apzīmējums 4476 005 0426 001 003, platība 22 m2  
Galvenais lietošanas veidsVairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)4.72 EUR (četri euro 72 centi)
Izsoles solis1.00 EUR (viens euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 12.08.2019. līdz 16.08.2019. plkst. 10:00 Daugavpils novada domē 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Ondzule 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles laiks, vieta2019.gada 20.augustā plkst. 09:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
IznomātājsNīcgales pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000078848, juridiskā adrese Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr. 65471144, mob. 29131129 ar Nīcgales pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Stikānu.

 Izsoles noteikumi Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība     

Nomas tiesību izsole Meža ielā 4-81, Kraujā, Naujenes pagastā