Nodarbinātības valsts aģentūra plāno ciešāk sadarboties ar pašvaldību

AKTUĀLI

18. janvārī Augšdaugavas novada pašvaldības Sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Daugavpils filiāles vadītāju Jurati Kornutjaku, lai pārrunātu tālākas sadarbības iespējas, kas ļaus mazināt ilgstoša bezdarba problēmu novadā. “Tikšanās laikā runājām par iespējamo sadarbību, lai risinātu problēmas, saistītas ar ilgstošiem bezdarbniekiem un bezdarbniekiem kā mērķa grupu. Jautājums ir, ko pašvaldība un NVA var darīt lietas labā. Esam izrunājuši visas NVA programmas, kurās var iesaistīt šos cilvēkus, sazīmētas perspektīvas algoto sabiedrisko darbu jomā šim gadam,” teic Anna Jegorova. Viņa atzīst, ka

Anna Jegorova atzīst, ka tā bija ļoti produktīva tikšanās, kuras laikā uzzinājusi arī par daudzām jaunām NVA programmām, kas sākušas darboties nesen un par kurām ļoti svarīgi zināt gan sociālajiem darbiniekiem, gan darba devējiem..

Kā atzīst Jurate Kornutjuka, pašlaik aktuāls jautājums Latgalē ir ilgstošo bezdarbnieku lielais īpatsvars. “NVA jau sen strādā pie šī jautājuma, lai atrastu optimālo sadarbības modeli ar klientu, iesaistot darbā sociālo dienestu. Ilgstošā bezdarba problēmas pamatā ir virkne objektīvu un subjektīvu iemeslu, kāpēc cilvēks nevar integrēties darba tirgū, tāpēc nepieciešama kopīga sadarbība – no savas puses NVA izvērtē cēloņus, kāpēc cilvēks ilgstoši ir bezdarbnieku uzskaitē, bet svarīga ir arī sociālā dienesta iesaiste, jo klienta un viņa ģimenes sociālo situāciju var vērtēt un pārzina  tikai sociālais dienests,” teica J. Kornutjuka. Viņa uzsver, ka ir virkne pasākumu un iespēju, ko var piedāvāt NVA, pat atrisināt sociālās problēmas, piemēram, atkarību ārstēšanā vai sniegt psihologa pakalpojumus. Viņasprāt šāda sadarbība ļaus atslogot arī pašvaldību darbu, jo, cilvēkam iekārtojoties darbā, pašvaldība varēs ietaupīt sociālo pabalstu budžetu un novirzīt to citiem mērķiem.

15. februārī plānots aicināt NVA Daugavpils filiāles vadītāju uz tikšanos ar novada pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, lai apkopotu līdz šim veiktās bezdarbnieku aptaujas par viņu vēlmi iesaistīties esošajās programmās un turpmākās ieceres. Rezultātā plānots izstrādāt sadarbības modeli starp pašvaldību un NVA, ko plānots iesniegt Labklājības ministrijai šādas sadarbības ieviešanai visās pašvaldībās. “Es ceru, ka rezultātā mums izdosies izstrādāt to sadarbības modeli starp NVA un sociālo dienestu, kas būs integrējams visās NVA filiālēs,” teica J. Kornutjuka.

Uzziņai

Uz 2022. gada 30. novembri Augšdaugavas novadā reģistrētais bezdarba līmenis bija 8,4%, NVA uzskaitē reģistrēti 1360 bezdarbnieki, no kuriem 591 ir ilgstošais bezdarbnieks, 308 pirmspensijas vecuma bezdarbnieki un 192 bezdarbnieki ar invaliditāti.

Izglītības iestāžu pašpārvaldēm iespēja iegūt finansējumu iniciatīvā “Kontakts”