No Utenas – ar diplomiem

AKTUĀLI

3. maijā Utenas Mūzikas un mākslas skolā notika Starptautiskais konkurss „MAŽIEJI  TALENTAI”, kurā piedalījās 150 muzikanti  no Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas. Pasākumā tika piedāvāta iespēja maziem muzikantiem (vecumā no 6 līdz 10 gadiem) parādīt savas sākotnējās prasmes dažādu instrumentu spēlē. Špoģu Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja Taustiņinstrumentu spēles - klavierspēles programmas 1. klases audzēkne Evelīna Mazjāne un 3. klases audzēkņi -Madara Aleksejeva un Oskars Blūmentāls, kurus konkursam sagatavoja klavierspēles pedagogi Tatjana Minakova un Nataļja Tolstika.

Visi  audzēkņi guva labus rezultātus: Evelīnai un Madarai tika piešķirta  diplomanta nominācija, savukārt Oskaram tika piešķirta laureāta nominācija.

Gribētos atzīmēt, ka Evelīne Mazjāne bija visjaunākā savā vecuma grupā.

Novēlam jaunajiem pianistiem un pedagogiem turpmākos savstarpējos panākumus radošajā muzikālajā darbībā.

Par godu svētkiem Kalupē veidota priekšautu un seno lietu izstāde