Nīcgales pagasta svētki. Baltā galdauta svētki. Pavasara gadatirgus.

AKTUĀLI

Saules apmirdzēts, putnu treļļu pieskandināts un vēju glāstīts 1. maijā sākās tradicionālais un ikgadējais  Pavasara gadatirgus Nīcgalē.

Vienlaicīgi svinam gan 1. maija svētkus, gan arī pagasta svētkus. Šogad tie ir jo īpaši, jo tiek svinēti par godu Latvijas simtgadei un vienlaicīgi arī kā Baltā galdauta svētki.

Kā jau ierasts, pagasta svētkos ieradās gan lieli, gan mazi, no blakus pagastiem, novadiem un pašmāju ļaudis, protams, daudz tirgotāju un pircēju. Pagasta svētkos piedalījās īpaši daudz dalībnieku, apmeklētāju, līdzjutēju un skatītāju. Un bija ko redzēt!

Koncertā piedalījās – Nīcgales PII ,,Sprīdītis” mazie dejotāji, Nīcgales pagasta TN VPDK ,,Lakši” un līnijdeju grupa ,,Rodeo”, Dagdas novada Asūnes TN līnijdeju grupa ,,Balzāms dvēselei”, Preiļu novada Pelēču KN deju grupa ,,Bravo”, Višķu SN senioru deju kopa ,,Magones”, Kalupes SN eiropas deju grupa ,,Balance” un Līvānu novada Jersikas pamatskolas deju kolektīvi ,,Mazie jersikieši” 1.-3.un 5.-7. Klašu.

Bērni aktīvi piedalījās ķīmiskajos eksperimentos un sporta aktivitātēs.

Paldies tirgotājiem, kas atsaucās un pavasarim raksturīgi kuplināja tirgus placi, paldies aktīvajiem sportistiem, koncerta dalībniekiem un pavārēm par garšīgo mielastu Pagasta svētkos, Baltā galdauta svētkos un Pavasara gadatirgū.

Jaunieši par godu Latvijas simtgadei arī iestādīja nelielu ozoliņu audzi Nīcgales ciemā.

Pateicība Daugavpils novada domei un Nīcgales pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Apsveikums