Nīcgalē atklāja grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas

AKTUĀLI

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un veicinātu tās attīstību Augšdaugavas novada teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā - DI) plānā 2017. - 2020. g. paredzētos infrastruktūras risinājumus, Augšdaugavas novada dome kopš 2020. gada 2. februāra īsteno specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta” projektu „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, ir izveidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (FT) un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), pirmām kārtām, kuri ir izvērtēti projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, Nr.9.2.2.1./15/I/005”.

Viena no projekta aktivitātēm bija grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveide personām ar GRT. Tās atklāja 5. oktobrī, klātesot viesiem no dažādām novada sociālajām iestādēm, domes vadībai, Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājam, Latgales Plānošanas Reģionam un Labklājības ministrijas pārstāvjiem. “Deinstitucionalizācijas projekts tiek veidots īpašiem cilvēkiem. Augšdaugavas novads lepojas ar to, ka tika izveidoti šie divi sociālie pakalpojumi – grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas,” dažus brīžus pirms svinīgās lentītes pārgriešanas teic Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. Viņa arī atzīst, ka Augšdaugavas novada Sociālais dienests vienmēr jūt domes vadības atbalstu sociālo lietu sakārtošanai. Pēc A. Jegorovas vārdiem, Augšdaugavas novads ir vienīgais Latgalē, kurš ir īstenojis visus Deinstitucionalizācijas projektā minētos pakalpojumus. Vēl vienu Dienas centra projektu Augšdaugavas novads realizēs Skrudalienā, kas ļaus aptvert visus novadā apzinātos klientus, un tas būs milzīgs sasniegums. “Patīkami redzēto tos darba augļus, kas ir tapuši divu gadu garumā. Pateicamies visām iesaistītajām pusēm par ieguldīto! Kādreiz mēs diskutējām, vai ir nepieciešams realizēt šāda veida projektus, bet tagad redzam, ka tas ir pilnībā attaisnojies,” teic Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis. Labklājības ministrijas ES fondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa: “Šis milzīgais Deinstitucionalizācijas projekts ar četru pagastu iesaisti Augšdaugavas novadā, ir īstenots bez ne vienas neatbilstības, kas ir ļoti uzteicams rādītājs. Jums ir pamats būt lepniem ar pašvaldības projektu koordinatoriem, jo viss ir realizēts absolūti atbilstoši noteikumiem.”

Projekta ietvaros izstrādāts būvprojekts “Skolas telpu grupu pārbūve par grupu dzīvokļiem un specializētām darbnīcām (divas kārtas) Skolas ielā 15, Nīcgalē, Nīcgales pag., Daugavpils nov.” un veikti būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei pieaugušām personām ar GRT ēkā Skolas ielā 15, Nīcgalē. Nīcgale par centra atrašanās vietu tika izvēlēta, jo tā ir ģeogrāfiski izdevīga vieta, ar labu satiksmi un infrastruktūru.

Specializētajās darbnīcās klientiem būs iespēja nodarboties ar kokapstrādi, keramiku, šūšanu un filcēšanu. Tam tika iegādātas visas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Pasniedzēja Vitālija vadībā, klienti jau bija iemēģinājuši darboties specializētajās darbnīcās. Vitālijs ir strādājis par mājturības skolotāju, tādēļ nozare viņam nav sveša: “Klienti izteica domu, ka varētu izveidot kaut ko tādu, kas noderētu centra vajadzībām, un iesāka ar griežamajiem dēlīšiem.” Blakus darbnīcām ir izvietota atpūtas telpa, lai kādu brīdi varētu atvilkt elpu vai uzkost. Stāvā atrodas sociālā darbinieka un rehabilitētāja kabinets. Šobrīd centrā ir deviņi klienti, bet maksimālais apjoms, kuru var uzņemt grupu dzīvokļos ir 16, savukārt darbnīcās varēs darboties līdz 20 klientiem.

Objektā izveidota jauna, personām ar īpašām vajadzībām pielāgota ieeja specializētajās darbnīcās, izremontētas specializēto darbnīcu telpas. Uzstādīts pacēlājs uz ēkas 2. stāvu, veikta logu un durvju nomaiņa, ēkas fasādes daļēja atjaunošana, ēkas jumta nomaiņa, veikta telpu pārplānošana, izbūvējot astoņus dzīvokļus, kur katrā iebūvēta virtuve un sanitārais mezgls, kā arī koplietošanas telpas: virtuve, sanitārie mezgli, dušas telpas un telpas darbiniekiem, arī labiekārtota teritorija pie jaunizveidotās ieejas. Dzīvokļiem iegādāts sadzīvei nepieciešamais aprīkojums: indukcijas plītis, ledusskapji, veļas mašīnas, virtuves trauki. Aprīkotas sociālo darbinieku un specializēto darbnīcu pasniedzēju darba vietas.

Kopējā projekta summa 1 346 004,38 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 971 059,39 eiro jeb 72,14 %; valsts budžeta finansējums 42 093,09 eiro jeb 3,13%; valsts budžeta dotācija pašvaldībām 49 951,49 eiro jeb 3.71%; pašvaldības finansējums 282 900,41 eiro jeb 21,02%.

Teksts: Dainis Bitiņš, Guna Smelcere
Foto: D. Bitiņš, I. Minova

Svecīšu vakars