Netradicionālajai modes skatei izvēlēta dabas stihiju tēma

AKTUĀLI

17. martā Špoģu Mūzikas un mākslas skolā notiks netradicionālās modes skate – konkurss “Dabas stihijas – uguns, ūdens, zeme, gaiss”, kurā piedalīties aicināti mākslas skolu audzēkņi, jaunrades centru kolektīvi un interešu grupas.

Mākslas konkurss tiek rīkots kopš 2014. gada ar mērķi palielināt bērnu un jauniešu interesi par profesionālās ievirzes mākslas izglītības iespējām, sekmēt  izglītojamo radošo domāšanu, māksliniecisko spēju un prasmju attīstību.

Konkursa uzdevums ir rosināt mākslas skolu audzēkņu radošu pašizteikšanos netradicionālās mākslas tērpu kolekciju veidošanā, pilnveidot audzēkņu pieredzi izvēlēties radošā darba tēmu, prasmi prezentēt sava radošā darba ideju, eksperimentēt ar materiāliem un tehnikām, izmantojot netradicionālā tērpu dizaina izteiksmes līdzekļus, pilnveidot pieredzi maketu, dekorāciju, tērpu veidošanā, apzināties dažādu materiālu pielietošanas iespējas mākslinieciskajā darbībā, veidot māksliniecisku tēlu, attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, asociatīvo, metaforisku un konceptuālo izteiksmi, kā arī veicināt sadarbību starp mākslas skolām, veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pedagogu un audzēkņu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu.

Šoreiz modes skatei izvēlēta dabas stihiju tēma. Zeme ir vienīgā zināmā planēta, kur ir attīstījusies un eksistē dzīvība. Uz planētas zemes ir visskaistākā daba, kas ir bagāta un daudzveidīga. Unikālo ainavas mozaīku veido stalti meži, plaši lauki, ūdens, birzis, pļavas, kalni, jūras, okeāni. Daba ir nebeidzama skaistuma māte, kura visu laiku mainās un atrodas nepārtrauktā kustībā, kas ir ieskauta gaisa varā, kur koks reaģējot uz tā plūsmu, rada šūpošanās mūziku un ienes jaunas vēsmas. Ūdens, kas klāj lielāko daļu zemes ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, bez ūdens nav iespējama dzīvība uz planētas, kas ir spēcīgs un trausls vienlaicīgi. Uguns, kas izdala karstumu, veidojot atklātu liesmu un dot gaismu, siltumu un drošību.

Konkursa dalībniekiem būs jāizveido tērpu kolekcija (līdz 10 tērpiem), izmantojot dažādu veidu materiālu, kā arī jāsagatavo savu tērpu prezentācija – modes šovs. Konkursa dalībnieki tiks vērtēti divās vecuma grupās — 7 līdz 12 gadi un 13 līdz 16 gadi. Žūrija vērtēs idejas oriģinalitāti, tērpu kolekcijas atbilstību konkursa tēmai, autoru radošo ideju, meistarību atbilstoši vecumposmam, māksliniecisko sniegumu, tehnikas sarežģītības pakāpi un mākslas darba (tērpa) izpildes kvalitāti,  materiālu pielietojumu.

Tiks piešķirtas trīs godalgotas vietas labākajām kolekcijām katrā vecuma grupā.

Konkursu atbalsta Augšdaugavas novada pašvaldība. Konkursa izdevumi 1750 eiro apmērā iekļauti 2023. gada budžetā.

Skolēni aicināti piedalīties vides izglītības konkursā