Nekustamo īpašumu izsole (10.05.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv pašvaldības nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0323, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0323 878 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 900. Izsoles solis - EUR 90. Nodrošinājums - EUR 90. Izsoles sākums – 10.05., izsoles noslēgums – 10.06. plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2236, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2236 0.0755 ha platībā, un atrodas “520”, Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2600. Izsoles solis - EUR 200. Nodrošinājums - EUR 260. Izsoles sākums – 10.05., izsoles noslēgums – 10.06. plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā.

Reģistrēties izsolēm var sākot no 10. maija plkst. 13:00 līdz 30.maijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, samaksājot reģistrācijas, nodrošinājuma maksu un maksu par dalību elektroniskajā izsolē, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un izpildot izsoles priekšnoteikumus.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļu, tālr.65476827, mob. 29412676.

Izsolē par samazinātu sākumcenu pārdod Raudas skolu