Nekustamā īpašuma “Spārīte 127” izsole

AKTUĀLI

29. novembrī plkst. 11:30 notiks Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Spārīte 127”, kas atrodas “127”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā, mutiskā izsole.

Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0492 0.0545 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0613 0.0381 ha platībā.

Izsoles sākumcena – EUR 2650, izsoles solis EUR 200.

Reģistrēties izsolei var līdz 24. novembrim plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/nekustamo-ipasumu-izsoles-29-novembri/

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Īpašuma nodaļu, tālr. 65476827, mob. 29412676, e - pasts: sanita.snetkova@augsdaugavasnovads.lv.

Nekustamā īpašuma "Jaunsudrabi" izsole