Neizīrēta valsts nekustamā īpašuma izsole Ilūkstē

AKTUĀLI

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 30, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, kadastra Nr.4407 003 0123. Izsoles sākumcena EUR 2 200,00; nodrošinājums – EUR 220,00; izsoles solis – EUR 50,00.

Izsoles sākums – 27.01.2023., izsoles noslēgums – 27.02.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.02.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi.

Tālrunis uzziņām: 67021413, 67021397.

Bērnu zīmējumu konkurss Medumos!