Naujenes un Biķernieku pagasta jaunatnes aktivitātes aprīlī

Biķernieku pagasts

2024. gada aprīlis bija dažādu izglītojošu un izzinošu notikumu pilns Naujenes un Biķernieku jaunatnes dzīvē.
10. aprīlī Naujenes pamatskolas 9. klases jauniešus apciemoja Naujenes un Biķernieku pagastu jaunatnes lietu speciāliste Aiga Soldatjonoka. Tikšanās bija veltīta karjerai un profesijas izvēlei. Nav noslēpums, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši ir: Kur iet mācīties? Kādu profesiju izvēlēties? Kā atrast darbu? Ko es gribu un varu darīt?
Tikšanās laikā jaunieši uzzināja par pieprasītākām profesijām Latvijā, iemācījās meklēt informāciju internetā par brīvām vakancēm un izglītības iespējām Latvijā. Katrs jaunietis individuāli izpildīja karjeras izvēles testu un noskaidroja savas intereses, spējas un vērtības. Sarunas laikā jauniešu uzmanība bija pievērsta sevis izzināšanas svarīgumam, jo veiksmīgas karjeras izvēles priekšnosacījums ir sevis iepazīšana, pašizvērtēšana un pilnveidošana.
12. aprīlī Naujenes pagasta jauniete Alīna Boliņa  kopā ar Latvijas JSPA delegāciju piedalījās Eiropas Jaunatnes nedēļas atklāšanas pasākumā Briselē. Pasākumā piedalījās ap 900 jaunieši no visas Eiropas. Pateicoties veiksmīgi īstenotajam Eiropas Soldaritātes korpuss projektam “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” arī mūsu jaunietei bija lieliska iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu, ka arī piedalīties darbnīcās, kurās tika apspriestas dažādas ar demokrātiju, līdzdalību un ES vērtībām saistītas tēmas.
17.04. Naujenes pagasta jaunieši kopā ar jaunatnes lietu speciālisti apmeklēja Naujenes bibliotēku, kur piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas veiktajā pētījumā “Publisko bibliotēku loma Latvijas sabiedrības lasīšanas veicināšanā”. Fokusgrupas diskusiju vadīja Latvijas Universitātes docentes. Jaunieši kopā ar citiem pasākuma dalībniekiem dalījās pieredzē par saviem lasīšanas paradumiem un interesēm, bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu, prātoja par publisko bibliotēku nākotni, izteica ieteikumus, kā un kādā virzienā bibliotēkām pilnveidoties jaunu lasītāju piesaistīšanā un lasīšanas veicināšanā.
Šomēnes izglītojušies ne tikai jaunieši. Naujenes un Biķernieku jaunatnes lietu speciālistes Olga un Aiga piedalījās 2 dienu profesionālās pilnveides kursos “Pasākumu organizācija un scenārija meistarība”, kurus vadīja aktieris, režisors un pedagogs  Juris Jonelis.
Aprīļa pēdējās dienās mūsu jaunieši čakli un kārtīgi pastrādājuši. Lielās talkas ietvaros tika labiekārtotas Naujenes jauniešu pulcēšanas vietas iekštelpas un āra teritorija. Savukārt Biķernieku jaunieši iztīrīja un labiekārtoja Gulbja ezera pludmali un ezerkrastu.
Paldies ikkatram, par aktīvu līdzdalību Naujenes un Biķernieku pagasta jaunatnes dzīvē! Tiksimies turpmākajos pasākumos!

Ilūkstes jaunieši piedalījās grafiti festivālā