Naujenes tautas bibliotēkas tiešsaistes svinīga pasākuma “Tev svētki, Latvija!” norise

Kultūra

Novembris Latvijā ir svētku mēnesis, kad atceramies savas valsts vēsturi, godinām tautas varoņus un ikvienam ir iespēja izteikt labus vēlējumus savai valstij, dzimšanas dienā! 17. novembrī svētku noskaņa valdīja arī Naujenes pamatskolā. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizēja tiešsaistes bibliotekāro stundu “Tev svētki, Latvija!” 1.-3. klases audzēkņiem, veltītu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai. Pasākumu vadīja Laura Grigorjeva Daugavpils Universitātes 3. kursa studente, kura pašlaik iziet praksi Naujenes tautas bibliotēkā. Skolēni noskatījās video filmas fragmentu, kur īsumā tika izskaidrots, kā tad Latvija kļuva par neatkarīgu valsti, un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Laura pastāstīja bērniem, kādas pašlaik ir Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinēšanas tradīcijas. Tika minēts gan lāpu gājiens, gan svētku salūts, gan prezidenta un citu valsts amatpersonu svinīga uzruna u.c. Par Latvijas valsts svētku svinēšanas tradīcijām ģimenes lokā, bērni uzzināja no Līgas Rozentāles grāmatas “Dāvana Latvijai”. Laura nolasīja priekšā fragmentu no grāmatas, pēc kura visi kopā secinājām, ka mēs visi kopā, katru dienu veidojam savu Latviju. Grāmatas stāsts liek mums visiem aizdomāties “ko Tu un Tava ģimene var darīt, lai Latvija kļūtu skaistāka un labāka?”, ar ko mūsu Latvija ir īpaša un ko mēs varam uzdāvināt Latvijai viņas 103. gadadienā. Naujenes pamatskolas bērni, ka dāvanu Latvijai, sagatavoja skaisto muzikālo priekšnesumu. Tajā skanēja skolēnu vēlējumi Latvijai, tās dzimšanas dienā!

Pasākuma noslēgumā skolēni piedalījās viktorīnā “Ko tu zini par, Latviju?”.

Liels paldies Laurai Grigorjevai par bibliotekārās stundas sagatavošanu un vadīšanu. Izsakām lielu pateicību Naujenes pamatskolas kolektīvam par palīdzību svētku pasākuma organizēšanā.

Informāciju sagatavoja Aiga Soldatjonoka

Valsts aizsargās Ilūkstes Jezuītu klosteri