Naujenes pamatskolas skolnieka Timura Lapkovska sasniegumi konkursā “Sibīrijas bērni”

Izglītība

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedu izsūtīšanām uz Sibīriju, fonds „Sibīrijas bērni” līdz 10. maijam aicināja Latvijas skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā „Sibīrijas bērni”. Ikviens varēja iesūtīt vai nu domrakstu, vai zīmējumu par šo tēmu. Žūrija iesūtītos darbus vērtēja 3 vecuma grupās (jaunākā grupa 6-10 gadi, vidējā grupa 11- 14 gadi, vecākā grupa 15 – 19 gadi).
Arī mūsu skolas skolēnus vizuālās mākslas skolotāja KOKINA aicināja piedalīties šajā konkursā. Skolotājas aicinājumam atsaucās un darbu konkursam uzgleznoja 4. klases skolnieks Timurs LAPKOVSKIS. Viņa darbu skolotāja nosūtīja uz Rīgu.

Darbus vērtēja ļoti kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija Latvijā un ārpus tās pazīstami mākslinieki. Žūrijas vērtējumā Timura darbs jaunāko skolēnu grupā ieguva 2.vietu. Jāatzīmē, ka 2022. gada konkursam iesniegto darbu skaits bija tiešām vērā ņemams – kopumā 439 gleznojumi un zīmējumi visās vecuma grupās.

14. jūnijā Prezidenta pilī notika domrakstu un zīmējumu konkursa “Sibīrijas bērni” laureātu godināšana. Uzvarētājus sveica Valsts prezidents Egils LEVITS. Laureāti saņēma naudas balvas, prezidenta kancelejas dāvanas, grāmatu “Sibīrijas bērni 1949”, kā arī žūrijas balvas.
Ļoti lepojamies ar Timura sasniegumu! Paldies Timuram par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju.

Liels paldies ī vizuālās mākslas skolotājai Sandra KOKINAI par pamudinājumu dalībai konkursā un par atbalstu darba tapšanā! Paldies vecākiem par atbalstu!

Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem Naujenes pamatskolā