Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem Naujenes pamatskolā

Izglītība

Kāda savāda, silta migla šorīt
Caur sirdi un domām kāpj acīs.
Kādus savādus vārdus – ilgi neteiktus – gribas sacīt
„Paldies par visu. Paldies.”

31. maijā ceriņu ziedu smarža un tuvojošās vasaras gaidu gaisotne pildīja pēdējo skolas dienu Naujenes pamatskolā. Šajā dienā pēc divu gadu pārtraukuma atkal notika ievērojamākais mācību gada pasākums – Pateicības dienas svētki. Tie ir svētki, kad tiek apkopoti mācību darba rezultāti. Šo svētku galvenie un atbildīgākie cilvēki ir skolēni un skolotāji, kuri apzinīgi strādājuši visu gadu. Mācību gads ir aizvadīts, ir padarīti lieli darbi, gūtas daudzas uzvaras un sasniegtas jaunas.

Pateicības dienā skolā godinājām tos skolēnus, kuri šī mācību gada laikā piedalījušies novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un guvuši godalgotas vietas, kā arī tos, kas visa mācību gada laikā mācījušies tikai labi un teicami.

Labākos skolas pedagogus un skolēnus šajā dienā sumināja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds KUCINS. Augšdaugavas novada Pateicības, naudas balvas šajā dienā saņēma: 8. klases skolniece Anželika SIŅKEVIČA (1.vieta krievu val. olimpiādē 8.-12.klasēm 2.posmā, 2. vieta krievu valodas olimpiādē 8.-12.kl. valstī, 2. vieta latviešu val. un literatūras olimpiādē 8.-9.kl. 2.posmā), 9.klases skolniece Inna IVANOVA (Atzinība fizikas olimpiādē 9.-12.kl. 2.posmā, 1.vieta krievu val. olimpiādē 8.-12.kl. 2.posmā, Atzinība krievu valodas olimpiādē 8.-12.kl. valstī), 8.kl. skolniece Ksenija PANOVSKA (1.vieta krievu val. olimpiādē 8.-12.kl. 2.posmā), 9.kl. skolniece Meldra KOKINA (Atzinība bioloģijas olimpiādē 9.-12.kl., 1.vieta krievu val. olimpiādē 8.-12.kl.2.posmā, 2. vieta latviešu val. un literatūras olimpiādē 8.-9.kl. 2.posmā), 9.kl. skolnieks Ņikita ŠIŠKINS (1.vieta vēstures olimpiādē 9.-12.kl. 2.posmā – izvirzīts dalībai valsts līmenī, Pateicība fizikas olimpiādē 9.-12.kl. 2.posmā, Pateicība ķīmijas olimpiādē 9.-12.kl. 2.posmā), 7.kl. skolniece Veronika PANOVSKA (1. vieta matemātikas olimpiādē 5.-8.kl. 2.posmā). Augšdaugavas novada Pateicības par skolēnu sasniegumu kaldināšanu saņēma arī Naujenes pamatskolas skolotāji: Ligita KURSIŠA, Inga ČALENKO, Alita KOKINA, Inese LOCIKA, Sandra KOKINA. Sumināti tika arī bērnu vecāki.
Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Augšdaugavas novada pamatskolām mūsu skola ieguva 1. vietu mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā. Lepojamies, ka 1. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējuma skola iegūts trešo gadu pēc kārtas.

Paldies Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KUCINAM par skolai, skolēniem un skolotājiem veltītajiem atzinības un pateicības vārdiem!

Pasākuma turpinājumā īpašu paldies un rokasspiedienu no direktora saņēma tie skolēni un skolotāji, kuri ar savu darbu un centību ir nopelnījuši skolas pateicību par mācību un skolas dzīves procesu.

Vissirsnīgākos pateicības vārdus šajā dienā veltījām mūsu skolēnu vecākiem. Viņi vienmēr sniedz palīdzību, nežēlojot savu laiku, dod padomus, atbalsta un neskopojas ar labiem vārdiem un aktīvi iesaistās skolas dzīvē.

Visaugstākā Naujenes pamatskolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir augstas sekmes mācībās, panākumi konkursos vai olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, ir skolas vides veidotājs, jo daru visu, lai skolā pulsētu dzīvība, bērni apvienotu mācības ar kultūras aktivitātēm un ir vienkārši labs cilvēks. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2021./2022.m.g. tika atzīta 9. klases skolniece Inna IVANOVA, kura turpināja aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas. Nu jau astoņas skaistules sveicinās mūs katru rītu ar saviem trauslajiem zariem, atgādinot, ka, ja kaut ko vēlies, vajag darīt. Ābelīti šīs skaistās tradīcijas turpināšanai uzdāvināja Saeimas deputāte, Zemnieku saimniecības „Ziediņi” īpašniece Janīna KURSĪTE.

Šajā dienā tika nosaukta labākā pamatskolas klase. Tituls “Labākā klase 2021./2022.m.g” tika piešķirts skolotājas Ineses LOCIKAS klasei – mūsu absolventiem.
Skolas bibliotekāre Inga ČALENKO visu mācību gadu sekoja skolēnu lasītvēlmei un, noslēdzot mācību gadu, atzīmēja čaklākos lasītājus. Visčaklākā lasītāja ir 3.klases skolniece Jana KOKINA, 2. vietu ieguva 3.kl. skolnieks Konstantins ISAČENKO un 4.kl. skolniece Aleksandra SOLIMA, bet 3.vietu – 1.kl. skolniece Kristīne IVANOVA.

Rezumējot mācību gada darbu, esam sapratuši, ka mūsu panākumu atslēga esam mēs paši, ar savu attieksmi, iniciatīvu, prasmi mācīties, spēju uzņemties atbildību un sadarboties. Padarīts daudz un tāpēc mēs patiesi lepojamies ar saviem skolēniem, mēs priecājamies par sasniegumiem. Mēs lepojamies, ka Naujenes pamatskolas skolēnu vidū ir “mūsu mazie lepnumiņi”, kas ceļ godā ne tikai savu skolu, bet iepriecina arī savu ģimeni. Mēs ticam, ka šādi nelieli skolas sasniegumi noteikti izaugs par lieliem dzīves mērķu sasniegumiem. Paldies visiem, kas mācījās, kas mācīja, kas atbalstīja! Mums nevienam nebija viegli, bet mums izdevās!

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” (skolotāja Inga ZEILE) un skolas jaunie dziedātāji, kurus sagatavoja mūzikas skolotāja Inna KRALIKA.

Aiz muguras paliek garais mācību gads, bet priekšā vasara – atpūta, brīvība, sapņi. Lai mums visiem – Naujenes pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem, visiem mūsu skolotājiem un skolas darbiniekiem – izdodas izbaudīt vasaru, sasmelties pozitīvas emocijas un sakrāt saulainas atmiņas jaunajam mācību gadam!

Saulainu, veselīgu, iespaidiem bagātu vasaru! Lai top jauni panākumi pēc skaistas un interesantas atpūtas vasarā!

Saeima lemj par atbalsta pagarināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai