Naujenes pamatskolas skolēnu ceļojums grāmatu pasaulē

AKTUĀLI

Ik gadu aprīlī Latvijas publiskajās bibliotēkās tiek aizvadīta Bibliotēku nedēļa. Šogad tā notika no 18. līdz 24. aprīlim. Lai iepazītos ar Naujenes tautas bibliotēku, “Bibliotēkas nedēļas 2022" ietvaros uz bibliotekāru stundu "Bibliotēkā dzīvo grāmatas" devās Naujenes pamatskolas 1. un 2. klases skolēni un viņu klases audzinātājās Aiva LINDE un Ingrīda BLEIDELE.

NTB Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA uzaicināja mazos lasītājus doties interesantā un izzinošā apskates ceļojumā pa grāmatu pasauli. Bibliotekārās stundas laikā bērni apmeklēja Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu. Bibliotekāre Aiga bērnus iepazīstināja ar uzvedības noteikumiem, atrodoties bibliotēkā, ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu, grāmatu saņemšanas un nodošanas kārtību, pārrunāja grāmatu lietošanas noteikumus. Viņa ļoti interesanti pastāstīja par bibliotēkas nozīmi mūsdienās, laipni izrādīja telpas, paskaidroja grāmatu glabāšanas sistēmu. Nodarbības laikā 1. un 2. klases skolēni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka” un “grāmata”, kā arī noskatījās prezentāciju "Pasaules skaistākās bibliotēkas", minēja mīklas.

Mūsu skolas sākumskolas mazajiem skolēniem ļoti iepatikās Bērnu nodaļa. Te varēja ne tikai aplūkot un palasīt jaunākās bibliotēkas bērnu grāmatas par dažādām tēmām: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi, mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem, bet arī iepazīties ar spēlēm un lellēm. Sevišķi liela interese skolēniem bija par 3D printeri un 3D pildspalvā, kā arī aizrautīgi spēlēja ar Bee Bot grīdas programmējamo robotu.

Pēc bibliotēkas apmeklējumā bērnu pacilātais garastāvoklis liecināja par to, ka bērni jūtās labi un gandarīti. Liels paldies viesmīlīgajām Naujenes tautas bibliotēkas jaukajām bibliotekārēm par interesanto stundu un draudzīgo atmosfēru.

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Akordeonistu - solistu konkurss ''Naujene 2022''