Naujenes pamatskolas skolēni mācījās domāt un darīt digitāli

AKTUĀLI

Martā Eiropā un arī Latvijā atzīmē Digitālo nedēļu. Tās mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību digitālo tehnoloģiju un e-pakalpojumu iespējām. Lai sniegtu praktiskus padomus to izmantošanā, kā arī veicinātu digitālo prasmju pilnveidošanos, Digitālās nedēļas ietvaros 23. martā 5. un 6. klases skolēniem notika bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”. To vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Nodarbības laikā mūsu skolēni iepazinās ar Augšdaugavas novada bibliotēku elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv/alise un tā izmantošanas iespējām. Darbojoties praktiski, izglītojamie iemācījās atrast nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas, kā arī pārliecinājās, vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, vai ir pieejams, vai ir izsniegts lasītājam. Bibliotekāre pastāstīja, ka reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas: pagarināt grāmatas lasīšanas laiku, rezervēt grāmatu vai pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam. Skolēni uzzināja, ka ikvienam lasītājam ir iespēja bezmaksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā, izmantojot pakalpojumu 3td e-GRĀMATU bibliotēkā.

Mūsu audzēkņi iepazinās arī ar interneta resursu letonika.lv, kuru ikdienā var izmantot uzziņu un izglītības mērķiem, kā arī dažādu mācību priekšmetu apguvei. Bibliotekāre atgādināja, ka attālināto piekļuvi šim resursam bezmaksas var saņemt ikviens Naujenes tautas bibliotēkā reģistrēts lasītājs, tādējādi iegūstot pieeju plašiem, uzticamiem, avotos balstītiem resursiem – enciklopēdijām, vārdnīcām, attēlu krātuvēm, kā arī daiļliteratūras lasītavai.
Nodarbības noslēgumā daži skolēni izteica vēlēšanos kļūt par Naujenes tautas bibliotēkas lasītājiem, aizpildīja lietotāju online reģistrācijas lapu un saņēma piekļuves paroles e-grāmatu bibliotēkai, Augšdaugavas novada elektroniskajam kopkatalogam un Letonikas datu bāzei.

Paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aiga SOLDATJONOKAI par saturīgi piepildīto un izzinošo bibliotekāro stundu, kuras laikā tika attīstīta skolēnu informācijpratība un veicināta uzticamu resursu izmantošana pašizglītošanās un mācību procesā.

Kraujas ciemā pabeidz apgaismojuma uzlabošanas projektu