Naujenes pamatskolas saime pulcējās Pateicības dienā

Izglītība

Kad krāšņos ziedos piebiruši jasmīnu ziedi un peonijas reibina ar savu ziedu aromātu, klāt maija skaistākā diena – 31.maijs. Gar acīm vien nozibējuši mēneši, pagājis rudens, paslīdējusi ziema, paskrējis pavasaris, un atkal viens mācību gads ir aizsteidzies vēja spārniem un kļuvis jau par vēsturi. Ik katra mācību gada izskaņā Naujenes pamatskolas saime atskatās uz paveikto mācībās un interešu izglītībā visa gada garumā.  Tradicionāli tiekamies Pateicības dienas pasākumā, lai suminātu tos, kuri skolas vārdu šajā gadā ir spodrinājuši ar izciliem ikdienas sasniegumiem, panākumiem olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Pateicības dienā neskaitāmas reizes Atzinības raksti un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli. Vai tas nav lieliski – pateikties tik daudziem aktīviem, zinātkāriem un mērķtiecīgiem audzēkņiem? Esam priecīgi par gala rezultātu, jo pamatskolu grupā olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā skola ieguva 3. vietu, interešu izglītības darbā arī 3. vieta.

Augšdaugavas novada Pateicības pasniedza Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.  Pateicību un naudas balvu saņēma 9.kl. skolniece Ksenija Panovska (3.vieta Augšdaugavas un Līvānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē), 9.kl. skolniece Diāna Lapiņa (3.vieta Augšdaugavas un Līvānu novadu apvienības krievu val. olimpiādē), 3.kl. skolnieks Mihails Panovskis (Atzinība novada sākumskolas matemātikas olimpiādē). Pateicība par skolēnu sagatavošanu olimpiādei tika pasniegta bioloģijas skolotājai Sandrai Kokinai un krievu val. skolotājai Alitai Kokinai.  

Šajā svētku dienā priecājāmies par skolēniem, kuri ir pabeiguši mācību gadu ar labām un teicamām atzīmēm. "Paldies" tika sacīts arī tiem skolēniem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi ārpusskolas konkursos, sporta sacensībās, projektos un citās aktivitātēs. Noslēdzoties mācību gadam, lielu paldies teicām vecākiem, kuri lielu uzmanību pievērš savu bērnu pilnveidošanai, attīstībai, pieradumam, pozitīvai novērtēšanai un atbalstīšanai. “Paldies” tika teikts skolotājiem par viņu profesionalitāti un ieguldīto darbu tehniskajiem darbiniekiem: pavārei Evelīnai Paškevičai un virtuves strādniecei Irēnai Gretai.

Visaugstākā Naujenes pamatskolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir panākumi konkursos vai olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, ir skolas vides veidotājs, apvieno mācības ar kultūras aktivitātēm un ir vienkārši labs cilvēks. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2023./2024.m.g. tika atzīta 8. klases skolniece Katarina Vaikule, kura turpināja skolā aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas. Tituls “Labākā klase 2023./2024.m.g” tika piešķirts 2.klasei (klases audzinātāja Alita Kokina).

Pasākuma gaitā par muzikālo baudījumu rūpējās mūsu skolas talantīgie skolēni: 2.kl. teātra pulciņš (skolotāja Ilze Ozola), instrumentālais ansamblis, 1. kl. skolēni, 3.kl. skolēni, 1. – 5.kl. koris. Pasākumu vadīja 8.kl. skolēni – Katarina Vaikule un Aleksejs Jagodka.

Lai izdodas jēgpilna vasara! 92 dienas – tas nav daudz… Tiekamies 1.septembrī!

Naujenes pamatskolas skolotāja Alita Kokina

Jebkurš cilvēks ir pelnījis savu otro iespēju