Naujenes pamatskolas pirmklasniekiem pirmās 100 dienas skolā

Izglītība

Lai bij' prieki, kam bij' prieki,
Pirmklasniekiem - tiem bij' prieki:
Viņi simto dienu skolā,
Labi mācīties tie solās.

Februāris ir ne tikai Sveču un Puteņu mēnesis, bet arī mēnesis, kad savus pirmos lielos svētkus svin pirmklasnieki. Tās ir pirmo 100 dienu skolā svinības.  Šogad Naujenes pamatskolā pirmklasnieku simtā diena tika atzīmēta 3.februārī.

Šo dienu laikā ir paveikts liels darbs – iepazīta un apgūta skolas dzīve un pirmās zināšanas, iepazīti gan mazie, gan lielie skolas biedri, skolotāji. Pirmklasnieki piedalījušies dažādos konkursos un aktivitātes, saņēmuši pirmās Pateicības par padarīto, “Bērnu žūrijas” lasījumos izlasījuši un novērtējuši daudz interesantu grāmatu. 1. klases skolēni pa šo laiku kļuvuši par draudzīgu ģimenīti, sapratuši, ko nozīmē būt par skolēnu.

Satraukums šajā dienā visiem bija liels, jo mazajiem pirmklasniekiem bija jāparāda, ko šajā laikā iemācījušies. Viņu zināšanas pārbaudīja negaidītie ciemiņi – trīs Briesmonītes. Ceļojot kopā ar Briesmonītēm, Valodas pilsētā pirmklasnieki minēja mīklas, salika vārdu un izdomāja vārdus, meklēja vārdus un rakstīja tos, Matemātikas pilsētā parādīja rēķināšanas prasmi. Savukārt Mūzikas un dejas pilsētā skolēni dziedāja un  dejoja. Skolēni pierādīja savu erudīciju Briesmonīšu āķīgajos uzdevumos. Briesmonītēm nācās atzīt, ka mūsu skolas 1. klases skolēni visus uzdevumus paveica labi un var droši doties tālāk zināšanu pasaulē.

Skolas direktors Pāvels BROVKINS  pirmklasniekiem pasniedza dāvanu un vēlēja būt draudzīgiem, lepoties par padarīto un uzkrāt jaunu, vērtīgu pieredzi.  Katrs gaviļnieks saņēma no direktora un klases audzinātājas Alitas KOKINAS sertifikātu par to, ka apguvuši pirmās iemaņas  un kļuvuši par pilntiesīgiem Naujenes pamatskolas skolēniem.

Mazos gaviļniekus svētkos sveica pārējie sākumskolas klašu skolēni, kuri uz svētkiem bija ieradušies ar jaukām un interesantām dāvanām, kā arī iepriecināja mūsu skolas juniorus ar sirsnīgiem priekšnesumiem. Mazie saka visiem lielu PALDIES un ir ļoti, ļoti priecīgi par dāvanām un laba vēlējumiem! Svētki bija izdevušies lieliski!

Paldies 1. klases audzinātājai  Alita KOKINAI, mūzikas skolotājai Innai KRALIKAI, deju skolotājai Inesei VĪČAI par radīto prieku pirmklasniekiem! Novēlam mūsu skolas mazajiem skolēniem veiksmīgi ceļot pa zināšanu pasauli, atrast savas stiprās puses un  vienmēr būt  labākajiem!

Zinaīda Pauliņa, Naujenes pamatsk. direktora vietniece

Lielā Talka šogad notiks 22. aprīlī