Naujenes pamatskolas pirmklasnieki svin pirmās 100 dienas skolā

Izglītība

Mēs esam ņipri pirmklasnieki
Un šodien mums ir lieli prieki
100 dienas jau mūs skolā gaida
Un skolotāja Aiva smaida.

Liekas, ka tas bija tikko, kad 1. klases skolēni vēra skolas durvis, lai soļotu pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas. 100 dienas ir laika posms, kad skolēni pierod pie skolas vides un tās kārtības, ikdienas ritma, jauniem draugiem, kad mācās draudzēties, mācīties un sadarboties. Pirmajās 100 dienās pirmklasnieki ir apguvuši burtus, ciparus, notis. Tās ir burvju atslēdziņas, ar kurām var atslēgt visas durvis uz zināšanām. Tas zināmā mērā ir noslēgums bērnu adaptācijas posmam. Sākums pilnvērtīgai, aizrautīgai un interesantai skolēna dzīvei.

4. februārī Naujenes pamatskolas 1. klases skolēniem notika jauks un sirsnīgs pasākums “100 dienas skolā”. Satraukums visiem bija liels, jo mazajiem pirmklasniekiem bija jāparāda ko šajā laikā iemācījušies. Un viņi devās izzinošā ceļojumā uz dažādām pilsētām…

Ceļojot Burtu pilsētā, viņi atkārtoja burtus, salika un lasīja vārdus, Ciparu pilsētā parādīja, ka rēķināt. Mākslinieku pilsētā parādīja prasmi dejot, bet Mūzikas pilsētā – prasmi dziedāt. 

Svētku gaitu gribēja izjaukt divas Raganas, kuras pārbaudīja pirmklasnieku prasmi sportots, uzdeva savus āķīgos jautājumus, vingroja līdz 100.   Diemžēl Raganām nācās padoties, jo mūsu 1. klases skolēni veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem.

Ar sirsnīgiem vēlējumiem pirmklasniekus uzrunāja skolas direktors Pāvels Brovkins. Viņš kopā ar klases audzinātāju Aivu Lindi pasniedza diplomus īpašos diplomus.

Ievērojot visus drošības noteikumus, ciemos pie 1. klases skolēniem  bija ieradušies viņu labākie draugi – 2. un 3. klases skolēni, kuri savus mazos skolasbiedrus iepriecināja ar skaistiem apsveikumiem un pašdarinātām dāvaniņām.

Gribam novēlēt, lai mazie pirmklasnieki arī turpmāk ar tādu degsmi, enerģiju un prieku mācās, izbauda bērnību un skolas dzīvi. Lai šis posms viņiem paliek atmiņā tikai gaišās krāsās un patīkamu notikumu pilns!

Paldies 1. klases audzinātājai  Aivai Lindei, mūzikas skolotājai Innai Kralikai, deju skolotājai Inesei Vīčai par radīto prieku pirmklasniekiem!

Inga Čalenko, Naujenes pamatskolas vētures skolotāja

Augšdaugavas novada pašvaldības domes komiteju sēdes