Naujenes pamatskolas 3. klases skolēnu atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem

Izglītība

Maija beigas, zaļi bērzi šalc,
Ceriņziedos ceļš ir kļuvis raibs.
Mājot sveikas sākumskolai
Aiziet trešie pretī vasarai.

27. maijā, kad apkārt plaukst un zied visa pasaule un daba ir skaista savā krāšņumā, 3. klases skolēni atvadījās no sākumskolas.  Aizritējuši trīs  gadi kopš tā brīža, kad šie vēl mazi, bet tagad jau lieli bērni spēra savus pirmos nedrošos solīšus skolā. Bet nu viņi jau ir sākumskolas beidzēji! Tā ir gan prieka sajūta, gan mazliet nemiers par to, kas būs tālāk tur, 5. klasē.  Un arī viņu skolotāja Aiva Linde laiž savus cālēnus pamatskolā gan ar prieku, gan ar skumjām.

Bērni kopā ar skolotāju bija sagatavojuši  skaistu koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus latviešu valodā un angļu valodā, priecēja ar humoristiskām parodijām par skolu, dejoja, iejutās aktieru lomā, priecēja vecākus un skolotājus ar muzikāliem priekšnesumiem. Katram 3. klases skolēnam bija ko teikt un parādīt izlaiduma koncertā.

Svētku dienā skolēnus sveica skolas direktors Pāvels Brovkins. Katrs skolēns saņēma direktora Sertifikātu par sākumskolas kursa apgūšanu un bloknotiņu ar skolas logo. Direktors audzēkņiem novēlēja pacietību, izturību un labas sekmes mācībās turpmākajos skolas gados!

Ar ziediem un sirsnīgām pateicības vārdiem skolēni sveica savus vecākus un skolotājus, kuri viņus mācīja šos gadus. Savukārt bērnu vecāki novēlēja saviem lolojumiem uzkrāt pa vasaru spēkus jaunām skolas gaitām un sniegties pēc jaunām virsotnēm. Sveikt skolas biedrus bija ieradušies arī 1., 2.klašu skolēni ar audzinātājām. Skolēnus sveica viņu skolotāja Aiva Linde. Viņa saviem audzēkņiem novēlēja noticēt saviem sapņiem, un, neskatoties uz grūtībām, būt neatlaidīgiem, uzcītīgiem savu mērķu sasniegšanā. Svētki izskanēja ar padarītā darba sajūtu. Ar prieku un lepnumu skolēni pārliecināja, ka ir gatavi jaunam startam pamatskolā.

Lai veiksme un pārliecība par sevi pavada mūsu skolēnus jaunajā skolas posmā, lai svētku prieks iedvesmo mērķtiecīgi doties tālāk un piepildīt savus sapņus! Lai arī turpmākie skolas gadi ir skanīgi, aktīvi, raiti, atraktīvi un augstiem sasniegumiem bagāti!

Sirsnīgs Paldies skolēnu vecākiem par sadarbību, sapratni un atbalstu! Lai vecākiem mīlestība, spēks un izturība, sniedzot atbalstu turpmākajās skolas gaitās!

Alita Kokina, Naujenes pamatskolas skolotāja

Apvienotās finanšu komitejas sēde