Naujenes pamatskolā turpinās “Bērnu žūrijas” lasījumi

Izglītība

Naujenes pamatskola turpinās “Bērnu žūrijas lasījumi. Šī gada 15. decembrī pie 3. klases skolēniem viesojās Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Šoreiz trešklasnieki kopā ar bibliotekāri Aigu lasīja Ilzes Skrastiņas grāmatu “Lieliskā dzīve bez zoom”. Grāmatā ir apkopoti jautri stāstiņi no zēna Mika un meitenes Elzas dzīveskā viņiem klājas skolā, mājās un dažādos pasākumos. Un, kā saka autoregandrīz visi šie stāstiņi ir patiesi, un viņa pati tur ir piedalījusies gan kā mamma, gan kā novērotāja.

Nodarbības laikā bibliotekāre Aiga izlasīja dažus jautrus šīs grāmatas stāstus. 3. klases skolēniem vislabāk iepatikās stāsts par Mika piedzīvojumiem Halovīna vakarā. Kopā ar bibliotekāri bērni atcerējās arī Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijas Latvijā, juta līdzi Elzai, kura sapņoja par mājdzīvnieku.

Skolēni noskaidroja, kādus eksotiskos dzīvniekus mēdz turēt mājās cilvēki, kas ir invazīva suga un kāpēc Spānijas kailgliemezis ir bīstams. Savukārt nodarbības noslēgumā skolēni stāstīja, kā  skolā notiek “Labo darbu nedēļa”, izlasīja Elzas stāstu par labajiem darbiem un mācījās izteikt komplimentus viens otram.

Mīļš paldies bibliotekārei Aigai par brīnišķīgo un izzinošo nodarbību! Uz drīzu tikšanos jaunajā, 2023. gadā!

Ingrīda Bleidele, Naujenes pamatsk. 3.kl. audzinātāja

Gaišus, miera un labestības pilnus Ziemassvētkus!