Naujenes pamatskolā tika atklāta lapene

Izglītība

Naujenes pamatskola piedalījās projektā “Kopā stipri” līdz ar biedrību “Meditācijas telpa”. Projekta ietvaros skolēni apguva sadarbības un diskusijas prasmes, uzņēmējdarbības pamatus, iesaistījās neformālās izglītības aktivitātēs, grupu darbā. Darbojoties tika izmantotas mediācijas, supervīzijas un Labas dzīves modeļa metodes.

Ar improvizācijām, lomu spēlēm un dažādām aktivitātēm skolēnu grupa iesaistījās jauniešu aktivitātēs, kur galvenais uzdevums bija izveidot domu, ideju, kas varētu palīdzēt saliedēties. Naujenes pamatskolas 9. klases skolnieces Erita LITVINSKA, Veronika PANOVSKA, Diāna LAPIŅA un Sabīne PETROVSKA izveidoja plānu un ideju skici par lapenes veidošanu skolas teritorijā.

2022. gadā viss likās kā nerealizējama ideja, bet, strādājot, prezentējot un iesaistot projekta izstrādes procesā visus klasesbiedrus, klases audzinātāju Zinaīdu PAULIŅU, tika izstrādāts makets un aprēķinātas izmaksas, kā arī izveidots buklets, kurā tika izklāstīta projekta ideja. Visa projektā iesaistītā grupa darbojās ļoti aktīvi: piedalījās zoom tikšanās, ieklausījās projekta koordinatoru Līgas STRODES un Lolitas Terēzes NICMANES idejās un padomos. Visa projekta garumā ar idejām, padomiem un līdzdalību palīdzēja mūsu skolas skolēni, skolotāji un vecāki.

Lapenes būvniecība paredzēja sadarbību ar uzņēmējiem. Atsaucību izrādīja Naujenes pagastā dzīvojošais uzņēmējs Sergejs JERMAĻONOKS. Viņš piegādāja lapenes būvniecībai nepieciešamos būvmateriālus par saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem. Projekta realizācijas rezultātā Naujenes pamatskolas teritorijā tika uzbūvēta lapene, kuru varēs izmantot kā telpu āra nodarbībām, brīvā laika pavadīšanai, relaksācijai.

S. Jermaļonoks kopā ar vecāko klašu skolēniem, absolventiem lapeni arī uzbūvēja. Uzņēmējs mācīja skolēniem būvniecības pamatus, attīstīja sadarbības prasmes, tas bija liels ieguldījums skolēnu karjeras izglītībā. S. Jermaļonoks lika saprast, ka ne viss mērojams naudas izteiksmē, bet arī savstarpējā palīdzībā, apmācībā, paaudžu mijiedarbībā. Uzņēmējam Sergejam JERMAĻONOKAM par viņa atbalstu projekta īstenošanā tika pasniegts Augšdaugavas novada Atzinības raksts.

2023./2024. gada 9. klases skolēnu īstenotā inicitīva “LAPENE” tika atklāta novembrī!

Gandarījums visiem - skolēniem, skolotājiem, projekta koordinatorēm un lapenes cēlējiem!

Paldies skolas direktoram Pāvelam BROVKINAM par atbalstu! Paldies ikkatram, kurš palīdzēja lapenes būvniecībā un labiekārtošanā! Un, protams, PRIEKS PAR KOPĀ BŪŠANU!

Teksts, foto: Zinaīda Pauliņa, Naujenes pamatsk. 9.kl. audzinātāja

Aicina ziņot par nelegālajiem robežšķērsotājiem