Naujenes pamatskolā iezvanīta Zinību diena

Izglītība

Bez pulksteņiem, bez barometriem,
Bez burvības vārdiem, bez kā…
Kāpj septembris kalnā
Un pārvēršas pasakā.
/S.Kaldupe/

Kad dārzos slienas gladiolu zobeni un  visās varavīksnēs krāsās zied asteres, bet rasotā zālē krīt āboli un aizvien košāk tvīkst pīlādžogas, klāt 1. septembris – Zinību diena. Šogad Zinību diena visus, kas uzsāka augšupkāpienu zinību kalnā, sagaidīja un sveica ar spožu sauli.

Nu jau tradicionāli skolas zālē pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki un ģimenes locekļi, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Gan lielie, gan mazie audzēkņi, rudenīgās puķes rokās cieši turot, kāpj augšā Zinību kalnā. Kādam Zinību diena ir pirmo reizi, bet kādam – pēdējo, tas šo dienu padara vēl īpašāku un svinīgāku.

Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti 14 pirmās klases skolēni,  kuri jutās ļoti droši, ejot pie rokas saviem lielajiem draugiem – 9. klases skolēniem.

Skolēnus, skolotājus un vecākus uzrunāja skolas direktors Pāvels BROVKINS  un novēlēja, lai ikvienam pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem, lai zināšanu apgūšanas prieks pavada katru mācību dienu, lai mācību gada beigās visa skolas saime – gan skolēni un skolotāji, gan vecāki – izjustu gandarījumu par paveikto un sasniegto.

Viedus vārdus par izglītības nozīmi teica goda viesis – Augšdaugavas novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis BELKOVSKIS.

Īpaši Zinību dienā tika sumināti pirmklasnieki un viņu klases audzinātāja Alita KOKINA. Skolas saime tika iepazīstināta ar katru pirmklasnieku, nosaucot viņa vārdu, uzvārdu un saņemot no skolas direktora un klases audzinātājas pārsteiguma dāvanu un nozīmīti ar skolas foto un norādi – Naujenes pamatskolas 1. klases skolēns. 

Zinību dienā visus ar skanīgām dziesmām sveica 5. klases skolnieces Karolīna KUZMICKA, Milana JERMOLAJEVA un Liāna RUŽA.

Un tad skanēja zvans, kurš gan lielajiem, gan mazajiem iezvanīja jauna mācību gada sākumu. Jauns mācību gads nozīmē ne tikai jaunas zināšanas, bet arī jaunus iespaidus, jaunas tikšanās, jaunus sasniegumus un dažādus pārsteigumus.

Septembris ir kā jauns atskaites punkts, kā jauns darba sākums, kurš jāpaveic rūpīgi un ar atbildību, un mēs katrs pats veidojam savu zināšanu bagāžu un uzkrājam pieredzi, kura dzīvē noderēs. Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi, atsaucīgi, draudzīgi kā līdz šim! Lai visiem spēks un izturība, lai zināšanas katru virza kalnup un gaiša sirds – uz labiem un krietniem darbiem!

Lai kopā mums izdodas veidot tādu vidi, kurā vēlamies dzīvot, strādāt, radoši radīt un krāt zināšanas!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Veselību veicinošas aktivitātes septembrī arī Ilūkstes apkārtnē