Naujenes pagasts atzīmēja 760 gadu jubileju

AKTUĀLI

Naujenes pagasts nupat atzīmējis 760 gadu jubileju, kas tika svinēta teju nedēļas garumā, iedzīvotājiem un viesiem piedāvājot daudzveidīgu un interesantu kultūras programmu dažādos ciemos, kuras noslēguma pasākums notika 19. maijā Juzefovas parkā.

Naujene  – latgaļu apdzīvota vieta, kas senajos dokumentos minēta kā Novene, pirmo reizi minēta jau ap 13. gadsimtu. Naujenes pilskalnā celtā Dinaburgas pils ir tagadējās Daugavpils pilsētas vēsturiskais šūpulis. Naujenes sirds visos laiku lokos ir bijusi tautas likteņupe – Daugava.

Nau­je­nes pa­gasts Dau­gav­pils novadā ir lie­lā­kais pa­gasts ie­dzī­vo­tā­ju skai­ta un iz­vei­do­tās in­fra­struk­tū­ras zi­ņā. Pagastu veido 55 ciemi, no kuriem lielākie ir Naujene, Vecstropi, Krauja un Lociki, savukārt vislielākā tūristu plūsma gadu no gada dodas uz unikālo vecticībnieku Slutišķu sādžu. Naujene kā administratīvs pagasts izveidojies 1925. gadā un arī toreiz tas bija viens no lielākajiem pagastiem Latgales apriņķī. Tolaik pagastā dzīvojuši 14 000 iedzīvotāju, mūsdienās – 5000.

Atklājot svētkus pie Naujenes pagasta pārvaldes ēkas, naujenieši devās svētku gājienā “Brrrraucam svinēt!” uz Juzefovas parku. Naujenieši bija parūpējušies ne tikai par pacilātu noskaņojumu, bet arī par interesantu svētku noformējumu, piederības zīmēm un apģērbu zilos un dzeltenos toņos, sasaucoties ar pagasta ģerboņa krāsām.

Naujenes pagasta svētki jau tradicionāli īpašu uzmanību velta jaunajām ģimenēm, godinot jaundzimušos naujeniešus un viņu vecākus. Atraktīvā pasākuma vadītāja Māra Suseja vadībā, notika bērnu ratiņu parāde, kur vecāki varēja nodemonstrēt gan oriģināli izrotātos braucamrīkus, gan iepazīstināt ar savām kuplajām saimēm un ģimeņu moto. Tāpat tika sveikti 42 jaundzimušie naujenieši, kuri saņēma dāvanas un apliecības “Naujenes pagasta jaunais iedzīvotājs”.

Par naujeniešu mērķtiecību, aktīvu līdzjutēju pavadībā, varēja pārliecināties, vērojot mazuļu rāpošanas sacensības, kurās vecāki, liekot talkā visneparastāko izdomu, centās panākt, ka viņu atvase pirmā šķērso finiša līniju. Mazuļi tika vilināti gan ar ēdienu, gan vecāku saulesbrillēm un pat ar vizuli, kas īpaši labi iedarbojās uz Greidānu ģimenes jaunāko atvasi Martinu, apliecinot, ka interese par makšķerēšanu ir jau ielikta šūpulī.  Ne velti, arī viņu bērnu ratiņi tika izrotāti ar makšķerēšanas tīklu un citiem, kārtīga zvejnieka piederumiem. “Ratiņus izrotāju divu stundu laikā no rīta, kamēr mazais gulēja. Vīram makšķerēšana ir liels hobijs, arī vecākais puika Daniels jau sāk ar to aizrauties. Tā  kā mājās bija pieejami materiāli, viss bija pa rokai, lai taptu šāds noformējums,” pastāstīja Mārīte un Andris Greidāni no Vecstropu ciema.  Viņi atzīst, ka, par spīti pilsētas tuvumam, jūt piederību novadam un savam Naujenes pagastam. “Vecstropi ir lielisks rajons, man ļoti patīk – tuvu pie pilsētas, bet tajā pašā laikā atrodies laukos. Cilvēki ir patīkami, Kraujā ir fantastisks bērnudārzs, man patīk attieksme. Dzīvojot šeit, es esmu apmierināta,” stāsta Mārīte.

Dienas garumā darbojās arī piepūšamās atrakcijas bērniem, bērnu disenīte, kā arī izskaņā svētku koncerts ar dziedātājiem Nikolaju Puzikovu un Sabīni Berezinu. Savukārt drosmīgākajiem interesentiem bija iespēja aplūkot pagastu no gaisa balona lidojuma.

“Naujenieši ir mērķtiecīgi un darbīgi, mēs pamatoti lepojamies ar savu pagastu,” patriotiski noskaņota ir Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne. Kā stāsta Naujenes iedzīvotāji – tas, kurš reiz bijis šajā pagastā un skatījis brīnumskaisto Daugavas senleju, vienmēr ilgosies šeit atgriezties.

FOTOGALERIJA

Naujenes MMS audzēkņi piedalījās divos festivālos