Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi akordeona spēlē

AKTUĀLI

Šī gada 22. -23. janvārī Daugavpilī, Staņislava Broka Mūzikas vidusskolā, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pedagogi kopā ar audzēkņiem piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Akordeona spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā.

Pārstāvēt skolas vārdu Daugavpilī tika izvirzīti 7 skolas audzēkņi: Evelīna Aļošina, Jana Kovaļevska, Arina Mikulāne, Ēriks Lapkovskis, Veronika Panovska, Diāna Siņeviča un Elizabete Siņeviča.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, 2. klases audzēkne Arina Mikulāne (pedagogs Giršs Kagans) un 7. klases audzēkne Diāna Siņeviča (pedagogs Tatjana Jukuma), tika izvirzīti konkursa III kārtai. Veiksmīga skolas audzēkņu uzstāšanās reģionālajā kārtā pierādīja augstu sagatavotības līmeni konkursam.

Skolas vadība izteic pateicību par audzēkņu sagatavošanu konkursam pedagogiem Giršam Kaganam, Tatjanai Jukumai, Svetlanai Vasiļjevai, kā arī novēl veiksmi un jaunus panākumus!

Konkursa fināls notiks 12. -13. februārī, Rīgā.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās akordeona spēles konkursā